insanı değerli kılan özellikler nelerdir ? demokrasiyi nasıl yaşam biçimi haline getirebilriz ? insanı bireysel olarak farklı kılan özellikler *? arkadaşlar 8.sınıfa gidiyorum performans ödevi lütfen uzun yazınız fazlada abartmayın kısa yazanları şikayet ederim...

2

Cevaplar

2012-12-25T17:15:35+02:00

İnsanı Değerli Kılan Özellikler Nelerdir 

Düşünceleri, bireysel yetenekleri, kişiliği ve kararları gibi etkenler insanı deperli kılar 

Kaynak: http://www.forumlord.net/sorular-cevaplar/124788-insani-degerli-kilan-ozellikler-nelerdir.html#ixzz2G4q7KurZ   ( Buradan bak )   

1 5 1
2012-12-25T18:00:16+02:00

İnsan diğer varlıklardan farklı olarak düşünme, akletme, irade etme(seçme) kabiliyetine sahiptir. hangi davranışın güzel, hangi davranışın çirkin olduğunu çözebilir. Bu da insanı değerli kılar.

 

Demokrasi retoriğinin revaçta olduğu bir dünyada ve bir dönemde, demokrasi ile İslam’ın uzlaşmazlığına ilişkin fikirler dermeyan etmek bazılarımıza bindiği dalı kesmek veya maslahatın icaplarını görmezlikten gelmek, hatta kendini bilmezlik olarak görülebilir. Üstelik bazı ülkelerde, bazı müslümanların demokratik yönetimlerin onlara sağlayacağı kolaylıklardan istifade etmek için mücadele verdikleri ve demokrasinin sağlayacağı kolaylıklardan yararlanmak suretiyle İslâmî taleplerine daha kolay bir siyasal/toplumsal ortam sağlayabileceklerini düşündükleri göz önünde bulundurulursa, İslâm’la demokrasi arasındaki uzlaşmazlığın bulunduğuna dair fikirler ileri sürmek bozgunculuk bile sayılabilir. Ancak yanlışların düzeltilmesi ve doğruların tekrarlanması hususunda oportünizme riayet edilmemesi gerektiği de fikrî bir tavır olarak kabul görmelidir. İslâm âleminde yaklaşık ikiyüz yıldır benimsenmiş olan bir tavrın da, hakikat adına değiştirilmesi gerektiği üzerinde durulmalıdır. Modernleşme taleplerinin Batı karşısında boyun eğici ve özür dileyici tutum yerine, sorgulayıcı ve hesaplaşmaya davet edici bir tutumun konulmasına teşebbüs etmenin belki de tam sırasıdır.

1 4 1