Cevaplar

2012-12-25T17:42:18+02:00
Comparative sıfatlar yani karşılaştırma sıfatları şu şekilde oluşturulur:

 

Sıfat ya -er eki (takısı) alır, ya da sıfatın başına moregetirilir.

coldermore famous

Superlative yani üstünlük bildiren sıfatlar ise şu şekilde oluşturulur:

Sıfatlara -est eki eklenir ya da sıfatların başına mostgetirilir.

coldestmost famous

Aşağıdaki sıfatların comparative ve superlative yazılışlarını inceleyelim. Türkçe anlamları şu şekildedir: soğuk - daha soğuk - en soğuk

Sıfat Comparative Superlative Türkçe Anlamları cold colder coldest soğuk late later latest geç green greener greenest yeşil safe safer safest güvenli rich richer richest zengin strange stranger strangest yabancı fine finer finest iyi high higher highest yüksek small smaller smallest küçük

 

 

Bir sesli ve bir sessiz ile biten, kısa, tek heceli comparative sıfatlar yani karşılaştırma sıfatları şu şekilde oluşturulur:

 

Sıfatın son kelimesi iki kere yazılır.

fat - fatter - fattest

thin - thinner - thinnest

w ile biten sıfatlarda ise son harf ikilenmez:

low - lower - lowest

Aşağıdaki sıfatların comparative ve superlative yazılışlarını inceleyelim:

Sıfat Comparative Superlative Türkçe Anlamı red redder reddest kırmızı slow slower slower yavaş big bigger biggest büyük hot hotter hottest sıcak new newer newest yeni

 

 

İki heceli ve -y ile biten sıfatlarda ise, -y düşer -ier ve -iest gelir:

 

happy - happier - happiest

Aşağıdaki sıfatların comparative ve superlative yazılışlarını inceleyelim:

Sıfat Comparative Superlative Türkçe Anlamı friendly friendlier friendliest samimi lazy lazier laziest tembel hungry hungrier hungriest

 

İki heceliden daha fazla heceli sıfatlarda ise, comparative yapılacaksa başına more, superlative yapılacaksa başına most getirilir:

 

hopeful - more hopeful - most hopeful

Aşağıdaki sıfatların comparative ve superlative yazılışlarını inceleyelim:

Sıfat Comparative Superlative Türkçe Anlamı famous more famous most famous meşhur careful more careful most careful dikkatli beautiful more beautiful most beautiful güzel intelligent more intelligent most intelligent akıllı dangerous more dangerous most dangerous tehlikeli

 

Yukarıda saydığımız kurallara uymayan, 'ingilizce düzensiz sıfatlar' da mevcuttur:

 

good - better - best

bad - worse - worst

far - further - furthest ya da (farther - farthest)

Aşağıdaki örnek cümlelerde düzensiz fiillerin nasıl kullanıldığını inceleyelim:

I know that my handwriting is bad, but Ahmet's is worse. I'm so tired. Is the bus stop much further/farther
0
2012-12-25T17:42:35+02:00

comparative cümleleri

İki şeyden birisinin üstün olmasına göre yapılan karşılaştırmaya COMPARATIVE diyoruz. Bunu da karşılaştırılan isimlerin önüne "more" getirerek, sıfatlarda ise ya yine başına "more" getirerek ya da sonuna "-er" takısı getirerek yapıyoruz.

Örneğin "beautiful" --> "more beautiful than",
"experienced" --> "more experienced than",
"great" --> "greater than",
"small" --> "smaller than" olur.

Burada önemli bir nokta, bazı sıfatların değişiklik gösterdiğidir; "good", "better" olur;
"bad", "worse" haline gelir.

İsimlerde ise "money" --> "more money than",
"water" --> "more water than" durumuna gelirler.

0