Cevaplar

2012-12-25T17:43:21+02:00

aldığı kararkarın herkesçe nasıl olduğunu görmek için

4 4 4
2012-12-25T17:44:24+02:00

Hz. Muhammedakıllızeki ve ileri görüşlüydü. O birçok konuda bilgili olmasına
rağmenhemen her konuda arkadaşlarına danışırdıOnların düşüncelerinden yararlanarak
en doğruya ulaşmayı isterdiYapacağı bir işte uzmanı olduğu kimselerin
görüşlerini büyük bir dikkatle dinler, son kararı kendisi verir ve o işi yapardı.

Hz. MuhammedAllah'tan vahiyle bildirilen konular dışında insanlarla görüş alış
verişinde bulunmuştur. Hz. Muhammed özellikle toplumsal ve  yaşamı
konularında doğru ve tutarlı karar vermek için danışarak  yapmaya önem verirdi.
Onun bazı konularda kendi görüşü ile çevresindeki görüşlerin farklı olması durumunda
çoğunluğun görüşüne göre hareket ettiği bilinmektedirBöyle yapmaklabirlikte
düşünmeninhareket etmeninbirlik ve beraberliğindanışarak  yapmanın en
doğru karar olduğu bilincini arkadaşlarına göstermek istiyordu. O, danışarak 
yapanlarınkişileri yanılmadan ve tutarsız kararlar almaktan uzak tutacağısorumlulukların
paylaşılmasını sağlayacağıgüveni pekiştireceği mesajını iletmeyi
amaçlıyordu.

Hz. MuhammedUhut Savaşı öncesi arkadaşlarıyla savaşın nasıl yapılması gerektiği
konusunda görüşmüştürKendisi savunma savaşı yapılması taraftarı olmasına
rağmençoğunluğun kararına uyup meydan savaşı yapmaya karar vermiştirHendek
Savaşı öncesi Selman-i Farisî'nin önerisi üzerine şehrin etrafına hendek kazılmış,
Habbab'ın Bedir Savaşı'nda su kuyularının karargah yeri olarak kullanılması
düşüncesine uyulmuştur. ( İbni HişamSiretün Nebeviyyec.1s.620Yine Hz.
Muhammed, Hz. Ebu Bekir'in Bedir Savaşı esirlerinin fidye karşılığı serbest
bırakılması önerisini uygulamıştır.

Kur'an-ı Kerim'de danışmanın önemini ifade eden birçok ayet vardır: "...Onların
(Müslümanların) işleri aralarında danışma iledir..." (Şura 38). "....Bu işimde bana bir
fikir verin. Bilirsiniz ki, siz yanımda olmadan (size danışmadan) hiçbir işi kestirip
atmam..." (Neml 32). "....İş hakkında onlara danış...." (Ali İmran 159)
Danışma, düşüncelerin tam bir olgunluk, özgürlük ve güven içinde ortaya konulmasını
sağlar. Sonuçta doğru ne ise ona hep birlikte uyulması gerekir.İş, ticaret ve
özel yaşamda verilecek kararların doğru olması için bilgi ve deneyimine güvenilen
kimselere danışılmalıdır.

16 4 16