Cevaplar

2012-12-25T17:58:42+02:00

slâ

Yer, gök, bitki ve hayvanlardan sonra  Hz. Âdem (a.s.) yaratılmıştır. Hz. Âdem (a.s.) yaratılışında, toprağın bazı merhalelerden geçtikten sonra kendisine ruh üfürülerek yaratılmıştır.  Tabiî şartlardaki yaratılışın ‘nutfe’, ‘alaka’ ve ‘mudga’ gibi merhalelerden geçmesinde ilk yaratılışın merhalelerine işaret vardır.

 

 

 

Âdem kelimesi, Kur’an-ı Kerim’de 25 yerde geçer. Bu ayetler; Bakara, 31, 33, 34, 35, 37; Âl-i İmran, 33,59; Maide 27; Araf, 11, 19, 26, 27, 31, 35, 172; İsrâ, 61, 70; Kehf, 50; Meryem, 58; Tâhâ, 1, 15, 116, 117, 120, 121 ve Yasin sûresi 60’ıncı ayetleridir.

 

Kur’an-ı Kerim’in bildirdiğine göre, insan daha önce kendi cinsinden başka bir varlık yokken yaratılmıştır. (Meryem, 67) Allah, yer yüzünde bir halife yaratacağını meleklerine bildirerek, yaratılacak olan bu yeni varlık üzerine onların dikkatini çekmek istemiştir. Melekler  kendilerinin, Allah’ı tesbih ve takdis etmekle yükümlü bulunduklarını öne sürerek, fesat çıkaracak bir kavim mi yaratmak istiyorsun diye, hayretlerini ifade etmişlerdir. (Bakara, 30) Yine Kur’an’da bu yeni varlığın yaratılışının safha ve merhalelerini anlatmak için, toprak (turap) (Âl-i İmran, 59; Kehf, 37; Hac, 5; Rum, 20; Fatır, 67) de zikredilmektedir. Çamur (tin) (Enam 2; Araf, 12; İsra, 61; Secde, 7; Sad, 71, 76), yapışkan cıvık çamur (tin lazib ) (Saffat, 11), değişken cıvık çamur (hame-i mesnun) (Hicr, 26,33 ), çamurdan süzülmüş öz (sülaletin min tin) (Mü’minûn, 12), kuru çamur (salsal) (Hicr, 26, 33), biçimlenmiş kuru çamur (salsalin kel fahhar) (Rahman, 14), ifadeleri kullanılmıştır. Yaratılan bu varlığın ismini, “Meleklere Âdem’e secde edin” (Araf, 11; İsra, 61) emriyle, isminin Âdem olduğunu öğrenmişlerdir. Âl-i İmran Sûresi ayet 59 da, Hz. İsa’nın yaratılışından bahsederken Hz. Âdem’in topraktan yaratıldığı hatırlatılmıştır. Kur’an-ı Kerim’de Hz. Âdem’in yaratılışı ile ilgili bilgilerde teferruata girilmemiş ancak; Allah yeryüzünde bir halife yaratmak istemiş, yaratılacak bu halifeye, melekler ve şeytan secde etmekle emir olunmuşlar. Âdem, toprak ve toprağın geçirdiği merhalelerden yaratılmıştır. Yaratma ve şekillendirme işlemini bizzat Allah yapmıştır. Âdem, Allah tarafından üfürülen bir ruh ile insan olma özelliğine kavuşmuştur. Araf sûresinde; “Sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra da meleklere, ‘Âdem’e secde edin’ dedik, hepsi secde ettiler, yalnız İblis etmedi, o secde edenlerden olmadı... Allah buyurdu; ‘Haydi sen, yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık’...” “Ey Âdem, sen ve eşin cennette durun, dilediğiniz yerden yiyin, fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz.” (Araf, 11, 19) buyurularak, Hz. Âdem’in cennette yaratıldığı ifade edilmektedir. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, Hz. Âdem’in cennette ve Cuma günü yaratıldığını bize haber vermektedir. (Müslim, 585; Tirmîzi, 362; Nesaî, 89, 90) Allah tarafından Hz. Âdem’e bütün isimler, insan, hayvan, dağ, ova, deniz gibi ve bütün yaratıkların  isimleri öğretilmiştir. Allah Hz. Âdem’in şahsında insanın karşılaşacağı, her türlü zorlukları yenme ve hayatı göğüsleyebilmesi için ihtiyaç duyacağı ilimleri, ona yaratılış esnasında vermiştir.

 

6 4 6
2012-12-25T17:58:51+02:00

ADEM'e RUH VERİLMESİ
Allah Adem'i yaratırken, meleklere (Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, Azazil) tek tek emretti; "Gidin dünyanın farklı farklı 60 bölgesinden topraklar getirin" diye. Aynı bölgenin toprağı olsaydı, Ademler hep aynı sıfattan olurdu. Melekler tek tek gitti dünyadan toprak istedi. Dünyanın yakarıp ağlamasından ve üzülmesinden dolayı torağı alıp gelemediler. Sadece Azrail meleği hariç. O bu benim görevim dedi ve toprağı zorla aldı. Bu yüzden Adem'in ruhunu alma görevi Azrail'e verildi. Adem yaratılırken çar (dört) element (nar (ateş), hak (toprak), Bab (Hava), Ab (Su)) ve şeş (altı) cihetten (ön, arka, sağ, sol, üst, alt) var edildi. İçine gam suyu katıldı. Bu dört nesneyi, melekler yoğurdu, ama bir türlü maya tutmadı, her seferinde toprak çatladı. O zaman bu 5 melek Allah'a müracaatta bulundular. Allah meleklere kendi nurundan nur gönderdi,"Bu nuru katın" dedi. Allah'ın nurunu Adem'in çamuruna kattılar. O zaman çamur birbirini tuttu. Bir şekil verdi melekler, fakat ruh verilmedi. Allah, Cebrail'e "Ya Cebrail, adem nasıl oldu, beğenir misin?" Cebrail dedi "İskelet yapıldı, çamurdan" dedi. Çamurdaki göğse bir el vurdu, ses geldi. "Ya Rabb" dedi Cebrail. "Senin işine karışmam! Yalnız bunun içi boş! Ses geldi" dedi Allah'ta "Ey Cebrail Orası benim gizli hazinemdir, beni arayanlar orada bulacaktır" dedi. Çünkü biz diyoruz ki Hakk müminin temiz olan kalbindedir, Hakk Adem'de gizlenmiştir. Bunu ayet de söylüyor. Diyor ki; Hakk'ı yerde, gökte, ağaçta arayan münâfıktır. Nerededir? Mekânında münhazardır. Mekânı nerede? Pak Adem'dir diyor.

1 5 1