Cevaplar

2012-12-25T18:07:54+02:00

 Kurtuluş Savaşı  -
      

Bu bölümde; Kurtuluş Savaşı'nın gelişimi, milli mücadele sırasında atılan adımlar, gerçekleşen kongreler ve görüşmeler, savaşın neticesine etki eden önemli savaşlar, açılan cepheler, yapılan anlaşmalar ve Cumhuriyet dönemi hakkında bilgiler bu bölümde tarihi hiyerarşi içinde ana hatlarıyla belirtilmiştir.

Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a Çıkışı
19 Mayıs 1919

İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal'i İstanbul'dan göndermek istemiştir, çünkü; İstanbul'da hükümet kurma işlerine karışmasını istememektedir. İttihatçı olmaması ve zor olan bir görevi O'nun yapabilecegine inanılması da buna neden olmuştur.

Mustafa Kemal'in  gitmek istemesinin nedeni ise;

İstanbul hükümetleri ile vatanın kurtuluşunun mümkün olmayacağını anlaması,

Anadolu'ya geçip milli mücadeleyi başlatmak istemesidir.

Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919)

Ordu birliklerine askerin terhis, silahların teslim edilmemesini bildirdi.

Asker sivil herkese ülkede milli bir teşkilat kurulması gerektiğini bildirdi.

İzmir'in işgalini protesto için miting ve gösteriler yapılmasını istedi.

Amaç:İzmir'in işgalini Anadolu'da duyurarak Türk milletinde milli bilinci uyandırmayı amaçlamıştır. Mustafa Kemal bu genelge üzerine İstanbul'a geri çağrılmıştır ancak O gitmemiştir.
 

Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919)

Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
(Bu madde Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesidir)

İstanbul Hükümeti yüklediği sorumlulukların gereğini yerine getirmemektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş tanıtıyor.

Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi va kararlılığı kurtaracaktır. 
- İlk defa ulusal egemenlik anlayışı vardır.
- Yeni bir devlet kurulacağının kanıtıdır.
- Cumhuriyet düşüncesi vardır.

Her türlü etkiden uzak milli bir heyetin varlığı gereklidir.
- Amaç dağınık güçleri birleştirmektir.
- Ulusal bir parlamento düşüncesi vardır.

Sivas'da ulusal bir kongre toplanacaktır.

Her ilden halkın güvenini kazanmış üç delege seçilerek Sivas'a gizlice geleceklerdir.

Katılacak delegeler Müdafaa-i Hukuk, Redd-i İlhak ve belediyeler tarafından seçilecektir.

Ulusal güçler hiçbir koşulda dağıtılmayacaktır.

Durumun ulusal bir sır olarak saklanması gereklidir.

Özellikleri:

Türk ulusuna egemenliği ve bağımsızlığı için yapılan bir çağrıdır.

Anadolu ihtilali Amasya Genelgesi ile başlar.

Kurtuluş savaşının gerekçe, yöntem ve amacı belirlenmiştir.

Genelgedeki kararları uygulamakla ordu ileri gelenleri görevlendirilmiştir.

Mustafa Kemal'den başka Rauf Bey, Refet Bey ve Ali Fuat Paşa tarafından imzalanmıştır.

SonuçMustafa Kemal görevinden alındı. Bunun üzerine görevinden ve askerlikten ayrıldığını İstanbul'a bildirdi.
    

Erzurum Kongresi (2

0