Cevaplar

2012-12-25T18:27:04+02:00

Sözlüğe son eklenen "x" harfi ile başlayan kelimeler

Türkçe - İngilizce x ekseni x-axis-semi major axes-x axis... İngilizce - Türkçe x ray machine röntgen makinesi... İngilizce - Türkçe xylose odun şekeri-ksiloz... İngilizce - Türkçe x rayed röntgen çek-x ışınına maruz kalmış... İngilizce - Türkçe x ray tube x ışın tüpü... İngilizce - Türkçe xviii onsekizinci... Fransızca - Türkçe xenophobe xénophobe yabancı sevmez... İngilizce - Türkçe xylene ksilen-kimyasal bilesik... İngilizce - Türkçe xii onikinci... İngilizce - İspanyolca xeroderma jenoderma-piel muy seca (enfermedad cutá... Fransızca - Türkçe xénophobe yabancı sevmez... İngilizce - Türkçe x axis x koordinatı-x ekseni... İngilizce - Fransızca x ray passer au-ons x-traiter au-ons-radiograp... İngilizce - Türkçe xenophobic yabancılardan korkan-yabancılardan nefre... İngilizce - Türkçe xylan ksilan... İngilizce - Türkçe xxii yirmiikinci... İngilizce - Türkçe xvii onyedinci... İngilizce - Türkçe xystus kapalı spor salonu (arkeoloji)-kapalı sp... İngilizce - Türkçe xor dislamali yada... İngilizce - Türkçe xylography tahta kalıptan resim basma...
0
2012-12-25T18:28:07+02:00


X,Xantho,Xenon,Xenophobia,Xerophyte,Xerox,Xiphoid,X-ray,Xylem,Xylography,Xylophone

0