Cevaplar

2012-12-25T18:33:33+02:00

Danişmentliler (1072- 1178)
Sivas merkez olmak üzere Tokat, Niksar, Amasya ve Kayseri civarında kurulmuştur. Devletin kurucusu Melikşah’ın komutanlarından Danişment Gazi Ahmed Bey’dir. Rivayete göre Türkmenlere öğretmenlik yaptığı için Dânişmend Gazi diye anılan Ahmed Bey,Türkiye Selçukluları Sultanı Süleymanşah’ın ölümüyle nüfuzunu daha da artırdı. Ankara, Kastamonu, Çankırı’yı ele geçirdi. 1.nci Kılıçarslan ile beraber Haçlılara karşı savaştı ve Antakya Haçlı Prensi Bohemond’u esir ederek Malatya’yı ele geçirdi. Yerine geçen oğlu Gazi Bey zamanında devlet en güçlü devrini yaşamıştır (1104). Öyle ki Türkiye Selçukluları ve Bizans’ın iç işlerine müdahale eder oldular. Gazi Bey, Haçlılardan Konya’nın geri alınmasına (1116) ve taht mücadelesinde desteklediği 1.nci Mesud’un burada sultan ilân edilmesine yardım etti. Danişmentliler, her zaman Haçlılara ve Bizans’a karşı başarılar kazanmışlar ve fethettikleri toprakların Türkleşmesini sağlamışlardı. Bu sebeple Türkiye Selçukluları, Türkler arasında itibarı çok fazla olan Danişmentlileri en büyük rakipleri olarak görmüşlerdir. Nitekim taht mücadelelerinden faydalanan 2.nci Kılıçarslan, Danişmentli şehirlerini ele geçirerek bu devlete son vermiştir (1178).

0
2012-12-25T18:33:47+02:00

Danişmentliler (1072- 1178) Sivas merkez olmak üzere 


Tokat


Niksar


Amasyave 
Kayseri civarında kurulmuştur. Devletin kurucusu 


Melikşah'ın komutanlarından
Danişment Gazi Ahmed Bey'dir. Rivayete göre Türkmenlere öğretmenlik yaptığı içinDânişmend Gazi diye anılan Ahmed Bey, 


Türkiye Selçukluları Sultanı


Süleymanşah’ın ölümüyle nüfuzunu daha da artırdı. Ankara


Kastamonu


Çankırı’yı ele geçirdi. 


I. Kılıçarslan ile beraber 


Haçlılara karşı savaştı ve Antakya Haçlı Prensi Bohemond’u esir ederek 


Malatya’yı ele geçirdi. Yerine geçen oğlu Gazi Bey zamanında devlet en güçlü devrini yaşamıştır (1104). Öyle ki Türkiye Selçukluları ve


Bizans’ın iç işlerine müdahale eder oldular. Gazi Bey, Haçlılardan 


Konya’nın geri alınmasına (1116) ve taht mücadelesinde desteklediği 


I. Mesud’un burada sultan ilân edilmesine yardım etti. Danişmentliler, her zaman Haçlılara ve Bizans’a karşı başarılar kazanmışlar ve fethettikleri toprakların Türkleşmesini sağlamışlardı. Bu sebeple Türkiye Selçukluları, 


Türkler arasında itibarı çok fazla olan Danişmentlileri en büyük rakipleri olarak görmüşlerdir. Nitekim taht mücadelelerinden faydalanan 


II. Kılıçarslan, Danişmentli şehirlerini ele geçirerek bu devlete son vermiştir (1178).

0