çevremizdeki çeşitli ses kaynaklarının ürettiği seslerin ses düzeyleri

2
Sesin zayıf veya kuvvetli olmasına (uzaktan veya yakından duyulabilme özelliğine) sesin şiddeti veya gürlük denir. Ses şiddeti, sesin şiddetli veya zayıf işitilmesini (uzaktan veya yakından duyulabilmesini) sağlar.
Sesin şiddeti, ses dalgalarının enerjisine ve genliğine bağlı olup bunlarla doğru orantılıdır.
araba

Cevaplar

2014-02-19T20:48:43+02:00
Ses çýkaran her madde veya cisme ses kaynaðý adý verilir. Ses kaynaklarýnýn çýkardýðý sesler birbirinden farklýdýr. Bazý sesler doðaldýr. Bazýlarý ise insanlar tarafýndan yapay olarak oluþturulabilmektedir. 1.Doðal Ses Kaynaklarý: Kuþ sesleri, deredeki suyun sesi,rüzgarýn sesi, dalgalarýn sesi doðal seslerdir. Doðal sesleri üreten varlýklara doðal ses kaynaklarý denir. 2.Yapay Ses Kaynaklarý: Müzik aletlerinden çýkan sesler, taþýtlarýn çýkardýðý sesler, hoparlörün, radyonun ve televizyonun çýkardýðý sesler yapay seslerdir.
Yapay sesleri üreten varlýklara yapay ses kaynaklarý denir.
9 2 9
En İyi Cevap!
2014-02-19T20:48:46+02:00
Sesin zayıf veya kuvvetli olmasına (uzaktan veya yakından duyulabilme özelliğine) sesin şiddeti veya gürlük denir. Ses şiddeti, sesin şiddetli veya zayıf işitilmesini (uzaktan veya yakından duyulabilmesini) sağlar. 
Sesin şiddeti, ses dalgalarının enerjisine ve genliğine bağlı olup bunlarla doğru orantılıdır. 
• Ses dalgalarının genliği arttıkça sesin enerjisi ve sesin şiddeti artar. Genliği fazla olan ses dalgalarının oluşturduğu sese şiddetli sesdenir.
• Ses dalgalarının genliği azaldıkça sesin enerjisi ve sesin şiddeti azalır. Genliği az olan ses dalgalarının oluşturduğu sese zayıf ses denir.
Ses şiddetinin ölçüsüne ses düzeyi denir ve ses düzeyi birimi desibel (dB) dir. 
Çevrede bulunan ses kaynaklarının ürettiği ses dalgalarının şiddeti ses şiddetinin ölçüsüne yani ses düzeyine bakılarak belirlenir.
23 4 23