Cevaplar

2012-12-25T19:03:21+02:00

1-Asya Hun İmparatorluğu
2-Avrupa Hun İmparatorluğu
3-Ak Hun İmparatorluğu
4-1.Göktürk İmparatorluğu,
5-Doğu Göktürk İmparatorluğu
6-Batı göktürk İmparatorluğu
7-2.göktürk İmparatorluğu
8-Uygur İmparatorluğu
9-Avrupa Avar İmparatorluğu
10-Hazar İmparatorlığu
11-B.Selçuklu Devleti
12-Hazermşahlar
13-Timur Devleti
14-Babür imp.
15-Osmanlı İmp.
16-Kuzey Hun Devleti
17-Güney Hun Devleti
18-1.Chao Hun Dev.
19-2.Chao Hun devleti
20-Hsia Hun Devleti
21-Kuzey Liang Hun Devleti
22-Lou-Lan Hun Devleti
23-Tabgaç Devleti
24-Doğu Tabgaç Devleti
25-Batı Tabgaç Devleti
26-Turfan Uygur Devleti
27-Şatü(o) Türk Devleti
28-Tang Şatü(o) Devleti
29-Tsin Şatü(o) Devleti
30-Kan Çou Devleti
31-Turgiş Devleti
32-Karluk Devleti
33-Kırgız Devleti
34-Sabarlar
35-On Ogurlar
36-Tukurgular
37-Ututrgurlar
38-Basaraba Türk Devleti
39-Karahanlılar
40-Doğu Kara Han
41-Batı KArahanlar
42-Oğuz Yabgu DEvleti
43-Gazneli DEvleti
44-Suriye Selçukluları
45-Kirman Selçukluları
46-Anadolu Selçukluları
47-Irak SElçukluları
48-Eyyubiler
49-delhi Türk Sulatnlığı
50-Mısır Memlükleri
51-Kara Koyunlular
52-Ak Koyunlular
53-Timurlar Devleti(Timur impten farklıdır)
54-Uygur Beyliği
55-Karluk Bwyliği
56-Tolunoğulları
57-Akşidliler
58-çaka Beyliği
59-Dilmaçoğulları
60-Danişmentliler
61-Artuklulkar
62-Sökmenliler
63-Saltuklular
64-inallılar
65-Mengücekler
66-Beğ TEginliler
67-Çobaoğulları
68-Karamanoğulları
69-İnanşoğulları
70-Sahip Ata Oğulları
71-pervane oğulları
72-Menteşe oğulları
73-Candaroğuuları
74-Karesi oğulları
75-Germiyan oğulları
76-Hamid oğulları
77-SAruhan oğulları
78-Aydın oğulları
79-Teke oğulları
80-Eretna
81-Dulkadir Oğulları
82-Ramazan oğulları
83-Dobruca Türk Beyliği
84-Kadı Burhanettin
85-Eşferoğulları
86-Berçem Oğulları
87-Yarluklar
88-Şam Atabeyliği
89-Musul Atabeyliği
90-Azerbeycan Atabeyliği
91-FArs Atabeyliği
92-Büyük Bulgarya Devleti
93-itil Bulgarları
94-Tuna Bulgarları
95-Peçenek Hanşığı
96-Uzlar
97-Kuamlar
98-Kazan Hanlığı
99-Kırım Hanlığı
100-Kasım Hanlığı
101-Hiveler
102-Sibir Hanlığı(1660)
103-Buhara Hanlığı
104-Kaşgar Hanlığı
105-Hokand Hanlığı
106-Türkmen Hanlığı
107-Azerbaycan Cumhuriyeti  --1918-1920
108-Batı Trakya Türk Cumhuriyeti
109-Hatay Cumhuriyeti
110-KKTC
111-Türkiye Cunhuriyeti
112-Azerbaycan
113-Kırgızistan
114-Kazakistan 
115-Türkmenistan 

Galiba Büyük selçuklu yada Kanunni zamanı 

1 5 1
2012-12-25T19:03:25+02:00

selçuklu gazneliler osmanlı karahanlılar hun imparotorluğu gök ve kök türkler    en güçlü osmanlı   en zayıf kök türkler

1 1 1