Cevaplar

2012-12-25T19:08:32+02:00

                        SORULAR

 

    1. 3  ,  5  , 3  ,  5  kesirlerini büyükten küçüğe doğru sırala.

           8     8    7     7          

 

      2. Yaş incir kuruduğunda ağırlığının 2/5 ini kaybediyor. Buna göre 66 kilogram kuru incir için kaç kilogram yaş incir toplanmalıdır?

 

     3. 7/6 sı 42 olan sayının 4/9 u kaçtır?

 

       4.Ahmet’in yaşı 12 dir. Babasının yaşı Ahmet’in yaşının 11/4 ü kadar fazlasıdır. Buna göre Ahmet’in babası kaç yaşındadır?

 

       5. Bir otomobil gideceği yolun önce 1/5 ini, sonra da kalan yolun  1/4 ünü giderse geriye yolun kaçta kaçı kalır?

 

      6. Günde 5/3  litre su içen Aylin, 15 litre suyu kaç günde içer?

 

      7. 1/2  kesrinden hangi kesir çıkartılırsa 1/4 kesri kalır?

 

      8. Saffet elindeki fındıkların 3/4  ünü yiyor. Geriye kalan fındıkları 3 kardeşine eşit olarak paylaştırıyor. Her bir kardeşine 3 fındık düştüğüne göre Saffet kaç fındık yemiştir?

 

 

CEVAPLAR

 

     1. 5  >  5  >  3  >  3

            7      8     7     8

 

       2. 110 kilogram yaş incir

 

       3. 16

 

       4. 45

 

     5.  3 

             5  

      6. 9 gün

 

      7.  1

            4

 

      8. 27

 

1 1 1
2012-12-25T19:09:47+02:00

   1. Mehmet bir testin önce 2/5  ini, sonra da  1/5 ini çözüyor. Geriye 24 soru kaldığına göre bu test  kaç soruluk bir testtir?

 

    2. Nur, bir pastanın önce 1/3 ünü, sonra da kalanın  1/3 ünü yiyor. Geriye pastanın kaçta kaçı kalır?

 

    3. Talha, kontörlerinin 3/4 ünü bitirmiştir. Talha, 22 kontör daha harcarsa başlangıçtaki kontörlerinin 11/12 si bitmiş olacak. Buna göre Talha’nın başlangıçta kaç kontörü vardı?

 

 

    1. İlk önce Mehmet'in testin ne kadarlık bölümünü çözdüğünü bulalım.

2   +  1  =  3 

5       5     5 

 

Demek ki çözülmeyen kısım 2 dir. 

                                            5        

2  i 24 soruysa  tamamını buradan bulabiliriz.

5

24 ÷ 2 = 12

12 x 5 = 60

 

     2. “Kalanın” ifadesi geçen soruların pratik çözümü vardır.

Paydaları çarpıp kesirleri buna göre düzenleyelim. Paydalar  3  ve 3 dür.

3 x 3 = 9

Pastayı 9 a bölünmüş olarak düşünerek problemi çözeceğiz.

Nur başlangıçta pastanın 1 ünü yiyor. Yani 3  u;

                                        3                         9

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Sonra da kalanın 1  ünü yiyor. Yani 2 sı;

                           3                          6

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

Pastanın 5 u yenmiş; 4 u kalmıştır.

              9                9

 

     3. Talha kontörlerinin 3 ünü bitirmiş.

                                        4

Başka bir deyişle 9 sini bitirmiş.

                           12

22 kontör daha harcarsa kontörlerinin 11  si bitmiş olacak.

                                                              12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22 kontörün, kontörlerinin 2  sine denk geldiğini buluruz.

                                            12

2  si 22 kontör ise başlangıçtaki kontörünü bulabiliriz.

12

22 ÷ 2 = 11

11 x 12 = 132

 

 

1 1 1