Cevaplar

2012-12-25T19:13:43+02:00

Fenomenoloji

Alman düşünürü Edmund Husserl tarafından oluşturulmuş bir düşüncedir. Edmund Husserl’e göre nesnenelerin bilgisine ancak öznelerden varılabilir. Fenomenler (olaylar, bilincin kavradığı kadarıyla vardır) bütün yönleriyle anlatılıp açıklanabilmişlerdir.  Fakat içeriklerinde neler olduğu henüz çözümekavuşturulamamıştır. Örneğin, bilinmeyen fenomenlerin başında insan gelmektedir. Husserl’in ifadesiyle, tüm insanları (dünyalıları) ortadan kaldırmış olsak, paranteze alsak, ortada görünenden başka hiçbir bilgi olmayacaktır. Bilgi olmayınca hatırlama adına herhangi bir olay olmayacaktır. BU nedenledir ki önce önze nesneye yöneltilmelidir. Buradaki öncelik zaman önceliğinden ziyade bir düşünce önceleğidir.

0