ilk çağda yaşayan ve mezopotamya'da ilk devleti kuran sümerler , kültürel ve sosyal alanda yaptıkları buluşlarla günümüz medeniyetine de katkıda bulunmuşlardır.

Aşağıdakilerden hangisi, sümerlerin katkısıyla günümüzde de var olan gelişmelerden birisi değildir?

A)takvim B)yazı

C)burçlar D)barut

1

Cevaplar

2012-12-26T20:06:59+02:00

 d) barut olabilir

 

 çünkü sümerler ay yılı takvimi yazıyı buldular

0