Cevaplar

2012-12-25T19:34:27+02:00

Abdalın arkadaşlığı yol görününceye kadardır.

Abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır.

Abdestsiz sofuya namaz dayanmaz.

Acele giden ecele gider.

Acele işe şeytan karışır.
Anlamı: "Düşünüp taşınmadan, çabuk davranılarak yapılan işten iyi sonuç beklenmemelidir; o iş ya yanlış ya da bozuk olur" anlamında bir söz.

Acele yürüyen yolda kalır.

Acemi katır kapı önünde yük indirir.
Anlamı: "Elinden yeterince iş gelmeyen kimseler,kendilerine verilen görevi istenildiği biçimde yapamazlar" anlamında bir söz.

Acemi marangozun talaşı tahtasından çok olur
.1 1 1
2012-12-25T19:35:19+02:00

Ağaç yaşken eğilir.
"Terbiye ve eğitimin etkili olması için küçük yaşta bu eğitime başlamak gerekir" anlamında kullanılan bir söz.

Ağaca balta vurmuşlar "sapı bendendir" demiş.
Anlamı: "Bir kişi veya topluluğa en büyük zararı yine o kişi veya topluluk ile çok yakın ilişkide olan kişi veya kişler verir" anlamında kullanılan bir söz.

Ağacın kurdu içinde olur.
Anlamı: "Toplumlarda kötü veya erdemsiz kişiler ortalarda gözükmez, saklanırlar" anlamında kullanılan bir söz
Ağacı kurt, insanı dert bitirir.
Anlamı: "İnsanlar çok fazla üzüldüklerinde sağlıklarını yitirirler" anlamında kullanılan bir söz

0