Cevaplar

2012-12-25T19:35:43+02:00

netten bak kimse yazamaz 250 tane

1 5 1
2012-12-25T19:42:51+02:00

Doğru, sarsılır ama yıkılmaz.

Sözü söyle alana,kulağında kalana

Irak yerin haberini kervan getiri

damlaya damlaya göl olur

sakla samanı gelir zamanı 

hazıra alışmış diğerinden beterdir

iğneyi önce kendine sonra arkadaşına batır

ak akçe kara gün içindir

aşk ağlatır dert söyletir insanı

Öz ağlarsa göz de ağlar demişler. (Bozulmamış)
Hemişe arpasını deme heyhat Bil, özü artırır yüğrük olan at. (Bozulmuş)
10. Birbirinden ayrı düşmüş Türk ağızlarındaki ortak atasözlerinin aynı kaynaktan geldiği son derece açıktır:
Zaz bar, kis bar, asık kanday ne is bar. (Karakalpak) (Yaz var kış var, ivecek ne iş var.)
Kılıç yarası sayalar, dil yarası sayalmaz. (Azerbaycan) (Bıçak yarası ovulmaz, dil yarası onulmaz.)
11. Türk ağızlarındaki atasözlerinin yalnız kelime hazinesi, kelime sırası, üslûp özellikleri yönünden değil, fikir ve konu yönünden de ortak oldukları görülür. Bu ortaklık, açlık, aile, bilgi, birlik, çalışma, doğruluk, dost-düşman, dünya, eğitim, gençlik-ihtiyarlık, gönül, görgü, güzel-güzellik, hastalık-sağlık, hayvan, iktisat, insan-insanlık, iş, iyi-iyilik, sabır, yiğit-yiğitlik, zenginlik- fakirlik...gibi alanlara kadar uzar. özür dilerim ancak bu kadar buldum:(
0