Cevaplar

En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-25T21:48:32+02:00
Namazın Tarifi

Namaz’ın dildeki asıl anlamı, duadır. Mesela Arapça “salla aleyhi” yani ona hayır duada bulundu denilir.

Allah’ın salâtı, temize çıkarmak ve övmek; meleklerin salâtı ise dua demektir.

Namaz dinî bir terim olarak, farz ve sünnetleriyle, rükû, secde, kıyam, istikbal-i kıble gibi belirli hareketleri olan, Allah’a mahsus bir ibadettir. Birtakım şartları, rükünleri, farz ve sünnetleri vardır.

Namaz, dini ayakta tutan direktir. Direk yıkılırsa, ona dayanan yapı da yıkılır. O, Allah’ın farz kıldığı ilk ibadettir, en büyük bedenî ibadettir. Allah’ın onu, diğer ibadetler gibi yeryüzünde ve Cebrail (Aleyhisselam) vasıtasıyla farz kılmaması, derecesinin yüksekliğini göstermektedir. Allah onu, kendisiyle Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) arasında bir vasıta olmaksızın farz kılmıştır. Bu ise Miraç gecesi, yedi kat göğün üstünde olmuştu.

Önemi sebebiyle yüce Allah onu elli vakit olarak farz kılmış, sonra onu bir gün ve gecede yani 24 saatte beş vakte indirmiştir. O, fiiliyatta beş olmakla birlikte mizanda ellidir.

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Şüphesiz ki Ben; Allah’ım! Benden başka hiç bir ilah yoktur. Öyleyse Bana ibadet et ve Beni anmak için namaz kıl!”

Taha 14

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin, hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.”

Hac 77

1 5 1