Cevaplar

2012-12-25T19:42:30+02:00
Zarara yol açan büyük ateş 
Örnek: Yangın yaklaştığı için yaverleri ve dostları telaşta idi. F. R. Atay Hastalıkta ateş. Coşkunluk. Tutkun, düşkün, âşık 
Örnek: Haydi ben kumar yangınıyım, fakat senin vaziyetin benimkinden daha vahim. M. Yesarî  Blaze.  Fire.  Conflagration.  Madly in love.  Fever.  Blanket insurance.  Calamity.  Casus major.  Fire insurance. yang   US UK (nedir ne demek) Çin felsefesine göre hayatın özünü oluşturan eril eleman. yerine (nedir ne demek) Bir şeyin veya bir kimsenin yerini almak üzere 
Örnek: Bana haftalık yerine gündelik ver. R. N. Güntekin Başkasının adına 
Örnek: Nitekim o gün eksiltmeye kendi yerine onu yollamıştı. H. Taner  İnstead.  İnstead of.  İn lieu.  İn lieu of.  İn place of.  Vice.  İn sb's/sth's stead.  İn lie.  Before. dönmek (nedir ne demek) Kendi ekseni üzerinde veya başka bir şeyin dolayında hareket etmek 
Örnek: İçeride anahtarın acı bir gıcırtısıyla döndüğünü duydum. Y. Z. Ortaç Geri gelmek, geri gitmek Yönelmek 
Örnek: Babam birdenbire bana döndü. S. F. Abasıyanık Sapmak 
Örnek: Gülümseyerek bir köşeyi döndü. P. Safa Bir şeyi andıracak duruma girmek, benzemek 
Örnek: Dikmen yolları, mabede adak için gidenlerin yollarına dönmüştü. A. Gündüz Sınıfta kalmak. Durumdan duruma geçmek, değişmek, olduğundan daha değişik bir durum almak, benzemek 
Örnek: Erkekler tekaüt olunca çocuğa dönüyorlar. R. N. Güntekin Belirli bir yerde dolaşmak.
1 5 1