Cevaplar

2012-12-25T19:44:13+02:00

Anadolu Selçuklu Devletinin Kurucusu : anadolu selçuklu devleti kurucusu , anadolu selçuklu devletinin kurucusu , anadolu selçuklu devletinin  kurucusu kimdir vs.. Anadolu selçuklu devleti  kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah’tır.Anadolu Selçuklu Hükümdarları Kronolojik Sıra:
Kutalmış 1060-1077 (Büyük Selçuklu Devleti tahtı için Alp Arslan’la  savaşmıştır.)
Kutalmışoğlu Süleyman Şah 1077-1086
Ebu’l-Kasım’ın  yönetime el koyması 1086-1092
I. Kılıç Arslan 1092-1107
Melikşah  (Anadolu Selçuklu) (Şahinşah) 1107-1116
I. Rükneddin Mesud  1116-1156
II. Kılıç Arslan 1156-1192
I. Gıyaseddin Keyhüsrev  1192-1196
II. Süleyman Şah (Rükneddin) 1196-1204
III. Kılıç  Arslan 1204-1205
I. Gıyaseddin Keyhüsrev (ikinci defa) 1205-1211
I. İzzeddin Keykavus 1211-1220
I. Alaeddin Keykubad 1220-1237
II. Gıyaseddin Keyhüsrev 1237-1246
II. İzzeddin Keykavus  1246-1260
IV. Kılıç Arslan (Rükneddin) 1248-1265
II. Alaeddin  Keykubad 1249-1257
III. Gıyaseddin Keyhüsrev 1265-1282
II.  Gıyaseddin Mesud 1282-1284
III. Alaeddin Keykubad 1284
II.  Gıyaseddin Mesud (ikinci defa) 1284-1293
III. Alaeddin Keykubad (ikinci  defa) 1293-1294
II. Gıyaseddin Mesud (üçüncü defa) 1294-1301
III. Alaeddin Keykubad (üçüncü defa) 1301-1303
II. Gıyaseddin Mesud  (dördüncü defa) 1303-1307
Kaynak: Anadolu Selçuklu Devletinin Kurucusu http://www.webhatti.com/tarih/766711-anadolu-selcuklu-devletinin-kurucusu.html#ixzz2G5RYHCzC whkaynak

0
2012-12-25T19:44:41+02:00

Kutalmışoğlu Süleyman Şah’tır.

0