Cevaplar

2012-10-02T22:07:27+03:00

1- İSLAMIYET ÖNCESI TÜRK EDEBIYATI: Orta Asya coğrafyasında, başlangıcı kesin tarihlerle belirlenemeyen ve 11. yüzyıla kadar süren dönemdir. Bu dönemde Türk edebiyatı yabancı kültürlerden etkilenmeden gelişmiştir.

 

a- Sözlü Edebiyat                             

b- Yazılı Edebiyat

 

2- İSLÂMÎ DEVIR TÜRK EDEBIYATI: 10. yüzyıldan başlayarak İslamiyet’i kabul eden Türkler böylece yeni bir kültürün etkisi altına girmişlerdir. Bu yeni kültür Türk toplumunun hayatında büyük değişikliklere neden olmuştur. Bu durum edebiyatı da etkilemiştir.

 

a- Türk Halk Edebiyatı                       

b- Klâsik Türk Edebiyatı (Divan Edebiyatı)

 

3- BATI ETKISINDE GELIŞEN TÜRK EDEBIYATI: 19. yüzyılda Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla başlayan ve günümüze kadar etkisi devam eden dönemdir.

 

a- Tanzimat Edebiyatı                          

b- Servet-i Fünûn Edebiyatı                   

c- Fecr-i Âti Topluluğu                            

d- Millî Edebiyat Akımı

e- Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı

f- Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

 

TÜRK EDEBIYATININ DEVIRLERE AYRILMASINDA KULLANILAN KISTASLAR

 

            Türk ulusu tarih boyunca farklı coğrafi bölgelerde, farklı kültürlere sahip toplumlarla ilişki içinde olmuştur. Başlangıçta göçebe yaşayan Türk ulusu zamanla yerleşik hayata geçmiştir. Daha sonra, İslamiyet’in kabulüyle İran ve Arap kültürleri birçok alanda olduğu gibi dil ve edebiyatımız üzerinde de etkili olmuştur. Dil ve edebiyatımız Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla bu defa da batı kültür ve uygarlığının etkisi altına girmiştir.

            Bu gelişim ve değişmeler sonucunda edebiyatımızda birbirinden farklı devirler oluşmuştur. Edebiyatımızın çeşitli devirlere ayrılmasında kullanılan ölçütler şunlardır:

 

a- Dil anlayışı                  

b- Kültürel farklılaşma                         

c- Dinî hayat                  

d- Dil coğrafyası                    


0
2012-10-02T22:10:03+03:00

islamiyet öncesi türk edebiyatı, islami devir türk edebiyatı batı öncesi türk edebiyatı

0