Cevaplar

2012-12-25T20:06:42+02:00

1. Mondros Ateşkes Ateşkes Antlaşması ile başlayan işgâllere karşı aşağıdaki tepkilerden hangisi diğerlerinden önce ortaya çıkmıştır. 


A) Millî cemiyetler C) Kongreler E) Genelgeler 


B) Kuvva-i Milliye D) Düzenli ordu 
2. I.Sulh ve Selâmet-i Osmaniye Fırkası 


II.İngiliz Muhipleri Cemiyeti 


III.Kilikyalılar Cemiyeti 


IV. Redd-i İlhak Cemiyeti 


V. Wilson Prensipleri Cemiyeti 


Yukarıdakilerden hangileri manda ve himâyeyi savunmuşlardır? 


A)I-II B)III-IV C) IV-V D)II-V E)I-V 
3. I. Etnik-i Eterya 


II. Taşnaksityun 


III. Mavri Mira 


IV. Pontus 


V. Hınçak 


Yukarıdakilerden hangileri Ermeniler tarafından kurulmuştur? 


A) I-II B) II-III C) IV-V D) III-IV E) II-V 
4. I. Azınlık örgütleri 


II. İngiliz Muhipleri Cemiyeti 


III. İstanbul Hükûmeti 


İtilâf devletleri, Kurtuluş Savaşı boyunca, yukarıdakilerden hangileriyle iş birliği yapmıştır? 


A) I B) II C) I-III D) II-III E) I-II-III 
5. I. TBMM Hükûmeti 


II. İtilâf devletleri 


III. Azınlık örgütleri 


Millî cemiyetler, yukarıdakilerden hangilerine karşı mücadele etmemişlerdir? 


A) I B) II C) III D) I-II E) II-III 
6. I. Taşnaksityun II. Pontus 


III. Alyans IV. Mavri Mira 


V. Etnik-i Eterya VI. Hınçak 


Yukarıdakilerden hangileri Rumlar tarafından kurulmuştur? 


A) I-III-V B) II-V-VI C) II-IV-V D) III-IV-VI E) IV-V-VI 
7. I. Alyans 


II. Pontus 


III. Hınçak 


IV. Taşnak 


V. Mavri Mira 


Yukarıdakilerden hangileri Musevîler tarafından kurulmuştur? 


A) I-III B) III-V C) I D) II E) III 
8. Yunanlılar, 15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgâl etmişlerdir. 


Bu işgâlde Avrupa devletlerinin Yunanistan’ın yanında yer almalarını sağlayan gerekçe aşağıdakilerden hangisidir? 


A)İzmir’in Yunanlılara ait olması 


B)Yunanistan’ın Batı Anadolu’da Hıristiyanların katledildiği yönünde propaganda yapması 


C)Batı Anadolu’da Türk direnişinin başlaması 


D)Osmanlı Devleti’nin işgâl karşısında sessiz kalması 


E)Batı Anadolu’nun İtalya tarafından işgâlinin önlenmesi 
9. Aşağıdaki Millî cemiyetlerden hangisi Adana çevresinde Ermenilere karşı mücadele etmiştir? 


A) İngiliz Muhipleri Cemiyeti D) Pontus Cemiyeti 


B) Kilikyalılar Cemiyeti E) Wilson Prensipleri Cemiyeti 


C) Taşnaksityun Cemiyeti 
10.Kuvva-i Milliye birliklerinin, 


I. Yunan ilerleyişini engelleyememeleri 


II. Halka hukuk dışı davranmaları 


III. İhtiyaçlarını, halktan zor kullanarak karşılamaları 


Faaliyetlerinden hangileri düzenli ordunun kurulmasına sebep olmuştur? 


A) I B) II C) I-II D) II-III E) I-II-III 
11.Mustafa Kemâl, ülke bütünlüğümüzün tehlikede olduğunu ilk kez aşağıdakilerden hangisiyle halka açıklamıştır? 


A) Havza Genelgesi D) Sivas Kongresi 


B) Amasya Genelgesi E) Amasya Protokolü 


C) Erzurum kongresi 
12.Kurtuluş Savaşı’nın yöntem ve gerekçesi ilk kez aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir? 


A) Havza Genelgesi D) Sivas Kongresi 


B) Amasya Genelgesi E) Amasya Protokolü 


C) Erzurum Kongresi 
13.Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde aşağıdaki kongrelerin hangisinde ilk kez geçici bir hükûmet kurulması kararlaştırılmıştır? 


A) Erzurum Kongresi C) Balıkesir Kongresi E) Alaşehir Kongresi 


B) Sivas Kongresi D) Nazilli Kongresi 
14.Millî Mücadele sırasında bazı Osmanlı aydınları kurtuluşu İngiliz mandasında görürken, bazıları da Amerikan mandasını tercih etmişlerdir. 


Aşağıdakilerden hangisinde manda ve himaye ilk kez reddedilmiştir? 


A) Havza Genelgesi D) Sivas Kongresi 


B) Amasya Genelgesi E) Amasya Protokolü 


C) Erzurum Kongresi 
15.I. Havza Genelgesi 


II. Amasya Genelgesi 


III. Sivas Kongresi 


IV. Amasya Protokolü 


V. Erzurum Kongresi 


Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 


A) I-II-III-V-IV D) II-V-I-III-IV 


B) II-I-V-III-IV E) V-II-I-IV-III 


C) I-II-V-III-IV 

0