Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-25T20:07:34+02:00

Yaşamın ortaya çıkışı ve gelişimiyle ilgili modern bilimin günümüzde vardığı yeni kıyılar ve elde edilen bulgular ışığında ortaya çıkan güncel görünüm, elbette binlerce yıl içinde değişen ve derinleşen insan düşüncesinin birikimli toplamı üzerine kurulu. Bu nedenle de içeriğinde yer alan üst üste konmuş tuğlalar arasında, kısaca gözden geçirmeye çalıştığımız kadim toplumların düşünce gelenekleri de şu ya da bu biçimde rol oynuyor.

Ancak o gelenekler ve evren anlayışlarının son bin beş yüz yıllık süre içinde ciddi kesintiler ve kopuşlar nedeniyle gölgede kaldıklarını ve insan düşüncesinin yüzyıllar süren bir dogmatik cenderenin içine sıkıştırılmaya çalışıldığını gözden uzak tutmamamız gerek.

1 5 1