Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-25T20:20:02+02:00

 

Mehmetcik Nedir ? Türk Askerine Neden Mehmetcik Deniyor

Her ülkenin, milletin kendi tarihinde şan ve şeref örnekleri veren kahramanlıklar için değişik düşünce ve yorumlar vardır Bu düşüncelerden birçok kere cesaretle kahramanlık unsurları karşılaştırılmış ve karıştırılmıştır Cesaret unsuru ; İnsanlarda sadece manevi bir kuvettir Kahramanlık unsuru ise; fazilettir Kahramanlık olayı ruhu ferde ırkından intikal eder Bir millet kendi içerisinde genel olarak kahraman değilse, bu milletin içerisinden çıkacak birkaç kahraman yiğitle dünya üstünde özgür yaşama imkanı bulamaz ve bu özgürlüğü gireceği bütün savaşlarda tehlike altına düşer 


Buna karşı olara bir milletin askerleri, çocuklar, evlatları dünyayı hayret içerisinde bırakan bir kahramanlık göstermiş ise dünya şöyle düşünür” bu askerler bu erler cephede bu derece kahramanlık gösteriyorsa, bu askerlerin çocukları anneleri babaları, ihtiyarları yani bu milletin bütün insanları savaşan bu askerler kadar kahramandır” şeklinde bir düşünceye kapılırlar 

Türk ordusunda ordunun kahraman askerlerine verilen ” MEHMETÇİK ” adı, islamiyetten önce türk medeniyetlerine kadar devam etmektedir Atalarımız orta asyadayken belirli eşyaları maddeleri belirli manalara simgelemişlerdir Örnek verecek olursak ok tanrıya bağılığın, yay bu bağlılığın dünyaya yayılmasıydı Tabi ordu içindeki askerler içinde bir simge söylenirdi Türk ordusunda görev yapan askerler alp, alp er ve alperen gibi ünvanlar verilmiştir Bu ünvanların söyleniş verilişi amacı, ordudaki askerin kişiliğinin kendi ait olmadığını, bir askerin bütün ulusu temsil ettiğinin anlanmasıydı 

İslamiyetten sonra Türk uluslarının oluşturduğu devletlerde ordularında görev yapan erlere ” Mehmetçik ” ünvanı verilmeye başlanmıştı Bunun gerekcesi ise ; İslam dünyada tanındıktan sonra özellikle HZ Peygamberimiz Muhammed Mustafa ( SAV ) karşı duyulan bir hayranlık oluşmuştu Hayranlık sebebiyle müslüman insanlar doğan erkek çocuklarına ” Mehemmed ” ismini vermeye başlamıştı Daha sonra ” Mehemmed ” Mehmet olacaktır 

Mehmet isimi Türkiyede çok kullanılan bir isimdir Hemen hemen Türkiyenin heryerinde kullanılan bir isimdir Bu yüzden kullanılan alan geniş olduğu için zamanla askere gidenler için söylenen bir ünvan haline döndü Tüm Türkiye’de askerimiz Mehmetcik adıyla anılıyor Bu adı almasının sebebi ise Türk askerinin cesaret ve kahramanlığını payı büyüktürBütünü kahraman olan bir milletin fertlerini ismen ayırt etmek, kahramanlıklarını sayabilmek ise imkansızdır İşte onların hepsini bir tek adla bağrına basmak için Türk milleti, adları ayırt edilemeyen evlatlarının hepsine birden bir sevgi, kendisini savaş alanlarında tanıyan düşmanları ise bir saygı nişanesi olarak “MEHMETÇİK”3 demiştir Mehmetçik bütün Türk ordusunun simgesidir Mehmetçik bir isim değil bir fikirdir, bir amaçtırKaynak: http://www.forumlord.net/misafir-soru-ve-cevaplari/98328-turk-ordusuna-neden-mehmetcik-diye-hitap-edilir.html#ixzz2G5aYFrdA

6 4 6
2012-12-25T20:20:21+02:00

Türk ordusunun kahraman askerine verilen unvan olarak “Mehmetçik” simgesi, kökenini İslamiyet öncesi Türk medeniyetine kadar uzanmaktadır. Atalarımız daha Orta Asya’dayken belirli eşyaları, cisimleri ve şekilleri belirli manalara simge yapmışlardır. Mesela, “ok” Tanrı’ya bağlılığın, “yay” da bu bağlılığın cihana yayılmasının simgesiydi. Keza davulun, tuğun devlet şeklinde değişik anlamları vardı. Doğal olarak Türk ordusu içerisinde görev yapan askerler için de bir simge geliştirilmişti. Bu dönemde Türk ordusu içerisinde görev yapan askerlere “alp”, alp er”, “alperen” vs. gibi unvanlar verilmekte idi. Bu unvanların verilmesinin temel nedeni askeri kişiliğin bir kişiye ait olmaması, tüm ulusu temsil etmesi nedeniyle olmuştur. 

İslamiyet sonrası Türk ulusunun oluşturduğu devletler içerisindeki ordularda görev alan askerlere “Mehmetçik” unvanının verilmesi görülmeye başlanmıştır. Bu durumun gerekçesi ise şu şekilde ortaya konmaktadır: İslam dini benimsendikten sonra uluslar üzerinde özellikle bu dinin peygamberi olan Hz. Muhammed’e karşı bir hayranlık oluşmuştu. Oluşan bu hayranlık üzerine insanlar doğan erkek çocuklarının birçoğuna “Mehemmed”¹ ismini vermişlerdir. Bu isim daha sonra “Mehmet” şekline dönüşecektir.² Mehmet isminin kullanımı günümüzde de yaygın şekilde görülmektedir. Özellikle kırsal kesimde yaşayan insanlarımızın birçoğu doğan erkek çocuklarına “Mehmet” ismini koymaktadırlar.

“Mehmet” isminin kullanım alanının bu kadar geniş olması sonucunda zamanla askere giden erkek evlatlar için söylenen bir deyim haline dönüşmüştür. Tüm Türkiye’de bu şekilde anılan askerlerimizin bu adı alması zaten cesaret ve kahramanlığının sonucu olmuştur. Bütünü kahraman olan bir milletin fertlerini ismen ayırt etmek, kahramanlıklarını sayabilmek ise imkansızdır. İşte onların hepsini bir tek adla bağrına basmak için Türk milleti, adları ayırt edilemeyen evlatlarının hepsine birden bir sevgi, kendisini savaş alanlarında tanıyan düşmanları ise bir saygı nişanesi olarak “MEHMETÇİK”3 demiştir. Mehmetçik bütün Türk ordusunun simgesidir. Mehmetçik bir isim değil bir fikirdir, bir amaçtır.  O KADAR ÇÖZÜYORUZ Bİ TEŞEKKÜR FALAN EDİN YAA :)

8 4 8