Cevaplar

2012-12-25T20:23:27+02:00

Have got:

I have got two brothers ------------> İki erkek kardeşe sahibim (İki erkek kardeşim var.

You have got a beautiful dress -------> Güzel bir elbiseye sahipsin.

We have got a country house ---------> Bir kır evimiz var.

They have got three children -----------> Onların üç tane çocukları var.

Gülay and me have got Maths exam tomorrow ---> Gülay'ın ve benim yarın matematik sınavımız var.

Your family and you have got an expensive car ----> Ailen ve sen pahalı bir arabaya sahipsiniz.

Mehmet and Hasan have got dogs -----------------> Mehmet ve Hasan'ın köpekleri var

My father has got a good job  (Babamın iyi bir işi var.)

He has got a good salary  (O iyi bir maaşa sahip. )

Ayşe has got two cats   (Ayşe iki kediye sahip.)

My cat has got black feather and it has got a white tail  (Benim kedim siyah tüylere ve beyaz bir kuyruğa sahip.)

.

*Olumsuz cümlelerde haven't got/ hasn't got kullanılır.

Örnekler:

I haven't got a car ---------> Benim arabam yok(tur).

 

He hasn't got a brother -----------> Onun bir erkek kardeşi yok(tur).

 

**Soru cümlelerinde have/has fiilleri ile başlanır. Daha sonra zamir/özne kullanılır ve got fiili ile devam edilir.

 

Örnekler:

Have you got a red tie? --------------> Senin kırmızı kıravatın var mı?

 

Has Steve got blue eyes? --------------> Steve'in mavi gözleri var mı?

 

2 3 2