Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2015-07-31T02:27:55+03:00
1-)Püskürük kayaçların oluşumunu açıklayınız...
1-Püskürük Kayaçlar
Magmanın içinde veya dışında soğuyup katılaşması ile meydana gelen kayaçlardır.
Bu kayaçlar yeryüzünün yaklaşık %65'ini meydana getirir.

Püskürük Kayaçlar 2'ye Ayrılır.

1-İç Püskürük 
Yer kabuğunun iç kısımlarında ağır ağır soğudukları için iri unsurlu olurlar.
Örnek=granit,siyenit,gabro

2-Dış Püskürük
Yer yüzünde havayla temas ederek hızla soğudukları için ince kristalli veya camsı özellikte olurlar.
Örnek=Bazalt,obsidiyen,tüf
1 1 1