Cevaplar

2012-12-25T21:07:52+02:00

HİKAYE:öykü yada hikaye gerçek yada gerrçeğe yakın bir olayı kısa,düz yazı şeklinde anlatır.

HİKAYENİN UNSURLARI

olay,kişiler,yer,zaamn,dil ve anlatım

Manzum Nedir 1 - Özellikle duyguların, hislerin anlatildiqi YAZI biçimidir.Dizelerden (mısralardan) oluşur. Dizeler alt alta sıralanır. Ölçü ve kafiyesi (uyağı) bulunur. Boyle yazılara manzume denir.Manzumelerin duygu ve heyecan yönünden Yeterli Olup BIR sanat DEGERİ taşıyanlarına şiir denir. 2 - Klasik Türk Edebiyatında BÜTÜN Şairler tarafmdan Ortak olarak kullanılan kalıplaşmış sanatlı sözlere manzum denir
0