Cevaplar

2012-12-25T21:05:46+02:00

uzun mu olsun kısa mı???????????????*

0
2012-12-25T21:06:47+02:00

ayal gücü veya imgelem, zihinsel görüntüler oluşturabilme veya birinin zihninin içinde kendiliğinden görüntüler üretebilme yetisidir. Gerek deneyimlere anlam vermeye gerekse bilgiyi anlamaya katkıda bulunur. Hayal gücü görsel hafızanın olabileceği gibi, görsel olmayan işitsel ve dokunsal hafızanın da mekanizması olabilir. Yaratıcılık olarak nitelendirilen yeniliklerin bulunması, hayal gücü sayesinde gerçekleştirilmektedir.

Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük'te hayal gücü şu şekilde tanımlanmıştır:

Zihnin hayal yaratma yetisi, düş gücü, imgelem, muhayyile. Geçmiş yaşantılara özgü ögelerle şimdiki yaşantı arasında bağ kurma gücü. Bir nesneyi, o nesne karşımızda olmaksızın tasarımlama yetisi.[1] „  

Oxford İngilizce Sözlük'te ise hayal gücü şöyle tanımlanmaktadır:

 

Fikirler ve zihinsel görüntüler oluşturma eylemi veya yeteneği. Zihnin yaratıcı veya zengin kaynaklı olma yeteneği.[2] „
0