Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-25T21:10:48+02:00

1-) dört bir tarafı sularla kaplı olan kara parçası
2-)2dağ arası kalan bölge çukurgibi yerdir
3-)nehrin 90 derece şeklinde aşağı akması
4-)
5-) etrafı kara ile kaplı su yeridir
6-)kaynağı deniz  yadaokyanus olan karaların arasından geçmesi 

1 5 1
2012-12-25T21:12:51+02:00

1=Her tarafı sularla çevrili kara parçası. Okyanus, deniz, göl ve her çeşit akarsular içinde ada bulunabilir. Bir kara parçasının ada sayılabilmesi için etrafını çevreleyen denizin etkisinin karanın her yerinde görülmesi lazımdır.
2=Vadi bir coğrafya terimidir. Vadi tanım olarak; Akar suyun içinde aktığı, kaynaktan ağıza doğru sürekli inişi bulunan arazi türünü tanımlamak için kullanılır ve birkaç kilometre ya da binlerce kilometre kare genişliğinde olabilen coğrafi alanlara denilmektedir
3=Akarsu yatağının, dike yakın bir biçimde aniden düştüğü, suların yüksekten dökülerek aktığı kısmı. Daha küçük çapta olan şelaleye çağlayan denir
4=Yeryüzünün, üzerinde bitkiler yetişen ve kayaların, taşların parçalanması ve bozunmasiyle meydana gelen en üst tabakası. Bütün canlılar doğrudan doğruya veya dolaylı yoldan yaşamaları için toprağa bağlıdır

5=Düzlük coğrafyada, deniz yüzeyine göre değişik yüksekliklerde olan az eğimli yerlere verilen isimdir

6=Oluşması genellikle tektonik, volkanik vb. olaylara bağlı olan, toprakla çevrili, derin ve geniş, Tuzluveya tuzsuz durgun Su örtüsüne Göl denir

7=Yeryüzünde ve yeraltında belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli ya da zaman zaman akan suların genel adı.


0