Cevaplar

2012-12-25T21:09:02+02:00

KİNAYE


Beyân ilminde söz içinde anılan lâzım unsurla melzûmun kastedildiğiedebî sanat.
Sözlükte "bir şeyi bir şeyle örtmek" anlamına gelen kinaye kelimesi edebî sanat olarak "örtülü anlatım" demektir. Beyân âlimlerine göre kinaye, söz içinde geçen ası! anlamın yanında bir başka lâ-zımî mânanın anlatıldığı kelime veya ter­kiptir. Söz içinde geçen asıl ve gerçek an­lamındaki unsura "meknî (mükennâ) bih" veya "kinaye", bununla kendisine işaret edilen ve söz içinde geçmeyen unsura da "meknî (mükennâ) anh" adı verilir. Meknî bih ile meknî anne kapalı bir biçimde işa­ret edildiği için ilk unsur örten, ikinci un­sur örtülen konumunda bulunduğundan kinaye (örtme) kelimesi kullanılmıştır; "eli açık" (mebsûtu'l-yed) sözüyle cömert kim­senin, "eli sıkı" (mağlû!ü'l-yed) ifadesiyle de cimrinin örtülü bir biçimde anlatılması gibi. Dildeki mecaz ve kinaye klişeleri âdet ve geleneklere, insan ve eşya ile ta­biat ve ondaki varlıklar

1 4 1
En İyi Cevap!
2012-12-25T21:09:03+02:00

Arkadaşın dayısı güçlüdür, halleder.

Bırak onu, burnu büyük adamdan hayır gelmez.

Çocukların velvelesi, herkesi ayağa kaldırdı.

Çok zahmet çektik, sonunda ayağımız düze bastı.

Ne yapsın, ayağı kaydı bir kere.

 

1 5 1