Cevaplar

2012-12-25T21:13:45+02:00

UYGURLAR HAKKINDA İLK BİLGİLER

Uygurların menşei ile ilgili efsaneler ve destanlar, Uygurların da Göktürkler gibi Asya Hunları'nın soyundan geldiklerini göstermektedir.
Uygurlar, Orhun ve Selenga Nehri kıyıları ile Aral Gölü civarında oturuyorlardı. V. yüzyılda bu bölgede kuvvetli bir beylik kuran Uygurların başında "Erkin" unvanı taşıyan Şicihen bulunuyordu. Bunun oğlu Pusa ise, "kahraman ve devlete hizmet eden" anlamına gelen "Alp İlteber" unvanını almıştır.
Uygurlar, Kapgan Kağan'ın Orta Asya'da Türk milli birliğini sağlamasından sonra, Göktürk İmparatorluğuma bağlanmışlardır.


1 5 1
2012-12-25T21:19:46+02:00

kurucusu kül bilge kağan

bögü kağan ile manihizm inancına geçtiler 

bu inançta avlanmak savaş ve et yemek yasaktır 

tarımla uğraştılar dolayısıyla göçebe yaşamdan yerleşik yaşama geçtiler 

manihizmin etkisiyle sayavş yeteneklerini kaybettiler.

çinlilerden kağıt matbaa pusula ve barutu öğrendiler 

edebiyat sanat ve mimari alanında çalıştılar 

2 4 2