Ülkemize yeni gelmiş ve ülkemizi tanımak isteyen bir insana ülkemizi tanıttığınızı düşününüz dinlediğiniz şarkı ve şiirden incelediğiniz 3. etkinliğin görsellerinden ve daha önceki bilgilerinizden faydalanarak deneme türünde bir yazı yazınız

2

Cevaplar

2012-12-25T21:14:50+02:00

KÝMLÝK KARTI
Yüz Ölçümü: 377.815 km
Nüfusu: 127.333.002 milyon
Ýdare Þekli: Anayasal monarþi
Baþkenti: Tokyo (nüfusu 11,5 miyon)
Dili: Japonca (resmî)
Dini:Þintoizm ve Budizm (azýnlýk olarak
Hristiyanlýk)
Kiþi Baþýna Düþen Millî Gelir:23.100 ABD
dolarý 2005
Yýllýk Nüfus Artýþ Oraný:%0,2
Ortalama Ýnsan Ömrü: E: 77, K: 83 yýl
Þehir Nüfusu Oraný: %79
Ekonomik Faal Nüfus Oraný: %68
Okuma Yazma Bilmeyenlerin Oraný:%0
1. Japonya denince aklýnýza gelenleri sýralayýnýz.
2. Japonya hakkýnda merak ettiklerinizi sýralayýnýz.
EKONOMÝK MUCÝZENÝN ÜLKESÝ:
MODERN JAPONYA
y KONUYA BAÞLARKEN
Geçen sene Japonya’ya yaptýðým gezi sanki bana baþka bir dünyanýn kapýl

0
2012-12-25T21:15:01+02:00

birazz zor ödevin............

1 5 1