Cevaplar

2012-12-25T21:36:09+02:00

guzel konudur ya iyi çalış sınavda ii al :D :D 

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-25T21:37:38+02:00

Nüfus artış hızı ile kalkınma hızı arasında bir ilişki bulunmaktadır.
Buna göre;
• Nüfus artış hızı kalkınma hızından yüksek ise, ülkenin gelişimi yavaşlar veya geriler. 
• Nüfus artış hızı kalkınma hızından düşük ise, ülkenin gelişimi artar. 
Nüfus artışının olumlu sonuçları olduğu gibi, olumsuz sonuçları da olabilmektedir.
a. Nüfus artışının olumlu sonuçları
• Üretim artar. 
• Vergi gelirleri artar. 
• Mal ve hizmetlere talep artar. 
• Yeni endüstri dalları doğar. 
• İşçi ücretleri ucuzlar. 
• İhracatta rekabet kolaylaşır. 
b. Nüfus artışının olumsuz sonuçları
• İşsizlik artar. 
• Kalkınma hızı düşer. 
• Kişi başına düşen milli gelir azalır. 
• Tasarruflar azalır. 
• Tüketim artar. 
• İç ve dış göçler artar. 
• İnsanların temel ihtiyaçlarının karşılanması zorlaşır. 
• İhracat azalır. 
• Demoğrafik (nüfusa bağlı) yatırımlar artar. 
• Çevre kirlenmesi artar. 
• Belediye hizmetleri zorlaşır.

0