Cevaplar

2012-12-26T18:37:15+02:00

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'na göre anonim şirket yönetim kurulunun karar alabilmesi için gerekli toplantı ve karar yetersayısı nedir? Bu konuda getirilen düzenlemenin eski TTK'dan farkı var mıdır? Bildiğiniz üzere, 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu'nun 330'uncu maddesinde "Esas mukavelede aksine hüküm olmadıkça idare meclisinin bir karar verebilmesi için, azaların en az yarısından bir fazlasının hazır olması şarttır. Kararlar, mevcut azaların ekseriyetiyle verilir." hükmüne yer verilerek anonim şirket yönetim kurulunun toplantı nisabı üyelerden en az yarısından bir fazlası olarak belirlenmişti.

Eski TTK şirket esas sözleşmesi ile bu konuda farklı bir nisap belirlenmesine de izin veriyordu. Ancak, Yargıtay bu izni şöyle yorumlamaktaydı: "3 kişilik yönetim kurulunun 3 kişi ile toplanması zorunludur. Buna karşılık, şirket esas sözleşmesi ile yönetim kurulu üye sayısı 5, 7, 9 gibi belirlenerek asgari sayı olan 3'ün üzerine çıkarıldığında, esas sözleşme ile toplantı yeter sayısı konusunda yarıdan bir fazlası ilkesine aykırı olarak çoğunluk, yani yarıdan fazla ilkesinin benimsenmesi mümkündür". Hal böyle olunca da 3 üyeli bir yönetim kurulunun (ki uygulamada anonim şirketlerin birçoğu yasal zorunluluk gereği 3 üyeli yönetim kurullarına sahiptir) karar alabilmesi için 3 üyenin de toplantıda hazır bulunması gerekmekte idi.

 

2 3 2