1.) kıtaların ve okyanusların kapladığı alanlar nelerdir?

2.)türkiyedeki dağların uzanış şekli nelerdir?

3.)ipek yoluna neden ipek yolu denmiştir ve nerelerden geçmektedir?

4.)kervansaraylar ne işe yararlar?

5.)hunlar ne sonucu güney ve kuzey olmak üzere ikiye ayrılmıştırlar?

6.)ilk türk islam devletlerini yazınız.

7.)islamiyet nerede doğmuştur? Peygamberleri kimdir? Nerede başlamıştır?

8.) türklere ait destanlar nelerdir?

9.) türk adının geçtiği ilk tarihsel metinler nelerdir?

10.)hunların bilinen en güçlü hükümdarları kimdir?Bulduğu sistem nedir?

NOT:YANLIŞ VEYA KÖTÜ YAZANI ŞİKAYET EDERİM!!!!!!....

1

Cevaplar

2012-12-25T21:40:52+02:00

KITALAR VE OKYANUSLAR Kıta ve okyanusların oluşumu ile ilgili en fazla ilgi gören iki önemli görüş bulunmakta­dır. Bunlar: 1.Büzülme teorisi 2.Kıtaların Kayması Teorisi  1.BÜZÜLME TEORİSİ:Güneş'ten kopan Yerküre,Güneş etrafındaki dönmeye bağlı olarak hızla soğumaya başlamış, soğumanın yüzeyden itibaren başlamasından dolayı yüzeyde ince bir tabaka tama­men soğuyup katılaşarak yerkabuğunu oluşturmuştur.Yerkabuğunun altındaki manto da soğumaya devam ettiğinden  katı yerkabuğu parçalanarak birbirinden bloklar halinde ayrılmıştır. Büyük bloklar ara­sındaki çanakların sul...

3 3 3