Cevaplar

2012-12-25T21:49:51+02:00

1. Aldatmaya ve aldanmaya en elverişli şeyler bilmediğimiz şeylerdir. Bir defa, görülmedik şeylere insan nedense kolay inanır; sonra da, üzerinde
konuşmaya, düşünmeye alışık olmadığımız için bunlara kolay kolay karşı da koyamayız. Bu yüzden insan en az bildiği şeye en çok inanır.
Bu parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Gerçekler ve Doğrular
B) Bilgi ve İnanç
C) Aldatma ve Aldanma
D) Konuşma ve Düşünme
E) Öğrenme ve İnanma

2. Şiirin çeşitli düşmanları vardır. Öykü bunlardan biridir. Ona baş düşman diye bakılmalı. Çoğunlukla, bir şiiri öyküsü yüzünden bir kez okuyup bırakırız. Şiire bundan büyük düşmanlık olur mu?Ama bu da şiirlerin bir öyküsü yoktur, anlamına
gelmez.
Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
A) Öykü şiirin anlatım gücünü kısıtlar.
B) Her şiirde mutlaka bir öykü bulunur.

0