Cevaplar

2012-12-25T22:01:17+02:00

üçüncü mesela sayılar olur

3 3 3
2012-12-25T22:01:39+02:00
Matematiğin Diğer Bilimlerle İlgisi ve Diğer Bilimlerden Farklı Yönleri

MATEMATİĞİN DİĞER BİLİMLERLE İLGİSİ VE DİĞER BİLİMLERDEN FARKLI YÖNLERİ

Matematiğin Diğer Bilimlerle İlgisi:

Matematik diğer müspet bilimlerin gelişmesini sağlar Matematiğin diğer bilimlerle olan başka bir ilginç özelliği ise şudur; öteki bilimler de matematiğin bugünkü ileri seviyeye gelmesinde katkıda bulunmuştur Örneğin: 17 yüzyıl başlarında gök cisimlerinin yörünge hesapları sırasında mevcut matematik bilgileri astronomlar için yeterli olmamıştır Netice itibariyle de astronomların zorlamaları sonucu matematikçiler tarafından diferansiyel denklem kavramları ortaya konmuştur
Fen bilimlerinden olan; fizik kimya ve astronominin varlığı düşünüldüğünde bu bilimlerde temel özellik gözlem ve deneye dayalı aynı zamanda da ölçülebilirolmasıdır Halbuki matematik soyut bir bilim olmakta ve temel konusu da sayılar ve çevremizde gördüğümüz şekillerdir


Diğer Bilimlerden Farklı Yönleri:Matematiğin öteki bilimlerden diğer farkları ise şu şekilde sıralamak mümkündür:
Sembol ve şekiller kullanılır uygulama alanı geniş soyut ve kesin sonuç esasına dayanır kesin kanunları vardır kendisini devamlı yeniler öteki bilimlerde yapılan çalışmaları kanuniyet halinde ifade edilebilir duruma getirir var olanı inceler kesin sonuç verirbirbirine bağımlı olarak sürekli gelişme gösterir ve gelişmeleri birbirini tamamlar 
3 4 3