Cevaplar

2012-10-02T22:38:10+03:00
Vejetasyon= bitki örtüsü

biyoçeşitlilik: bir bölgedeki canlıların çok çeşitlere mensup olması

plankton: bir tür su canlısı

paleocoğrafya: geçmiş çağların coğrafyasını inceleyen bilim dalı

biyosfer: yerküre üzerinde yer alan tüm canlıları kapsayan bölüm

0