Cevaplar

2012-12-25T22:14:34+02:00

Osmanlı devleti bu beylikleri kolayca yenebilceği için bu beylikler islam dininde yaralanıp  osmanlını tarafına geçmeyi amaçlamışlardır.

0
2012-12-25T22:33:10+02:00

1>Türklerin Anadolu’daki fetihleri hızlandırıldı>
2>Bizans, Gürcü ve Ermenilerin gücü kırıldı>
3>Haçlılara karşı mücadele edildi>
4>Ele geçirilen toprakların isimleri Türkçeleştirildi>
5>Küçük yerleşim yerleri büyük Türk şehirleri haline getirildi>
6>Anadolu’nun Türkleşmesine ve İslamlaşmasına katkı sağlandı>
7>Türkmen göçü ile Anadolu’daki Türk nüfusu arttı>
8>Anadolu’da kalıcı kültür ve sanat eserleri bırakıldı>
Bütün bu gelişmelerden sonra 12>yüzyıldan itibaren artık Avrupalılar da Anadolu’nun bir Türk yurdu olduğunu kabul etmiş ve Anadolu’yu “Türkiye” adı ile anmaya başlamışlardır>

0