Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-25T22:31:54+02:00

Bileşik, iki ya da daha çok elementin kimyasal biçimde ve belirli oranlarda birleşmesiyle oluşan maddeleri belirten genel terim. Bileşiklerin oluşmasına örnek olarak, sözgelimi, iki hidrojen molekülü (2Ha) ile bir oksijen molekülünün (O2) tepkiyerek iki su molekülü (2HoO) vermeleri gösterilebilir. Bir bileşik oluştuktan sonra, bileşenleri fiziksel yöntemlerle ayrılabilen kanşımlann tersine, elementlerine yalnızca kimyasal yollarla bölünebilir. Nitekim, suyu hidrojen ve oksijene parçalamak için, elektroliz gerekir. Bir bileşiğin fiziksel ve kimyasal özellikleri, onu oluşturan elementlerinkinden farklıdır: Su, oksijenin de hidrojenin de özgün niteliklerini taşımaz; gerek hidrojen, gerek oksijen birer gaz, suysa oda sıcaklığında sıvıdır.
Bileşik oluşumu, genel anlamda, sürece eşlik eden enerji değişiklikleri göz önüne alınarak açıklanabilir. Sodyum klorür oluşumunda, sodyum iyonları (Na+) ile klorür iyonlan (Cl") oluşması, bunun içinde bir enerji gerekmektedir. Ama söz konusu iyonlar billur oluşturmak için bir araya geldiklerinde ortaya çıkan çekimler, iyonların oluşması için gerek duyulan miktardan çok daha fazla enerji açığa çıkarırlar. Dolayısıyla, iyon oluşumuna, kesin bir enerji açığa çıkışı eşlik eder. Bu yüzden sodyum ve klor için, enerji çerevesinde, sodyum klorür halinde varolmak, ayrı ayrı birer element olarak varolmaktan daha elverişlidir. cnm onu bulamadım ama yinede yardım etmek istedim umarım faydam dokunurr başarılar...

0