Cevaplar

2012-12-25T23:55:09+02:00

Yunus emrenin anadolunun türk yurdu olmasına yaptığı katkılar hakkında bilgi

Yunus Emre’nin hayatı hakkında elimizdeki bilgiler yetersizdir Hakkındaki kaynakların en önemlisi yazdığı şiirlerdir Doğum ve ölüm tarihleri, genellikle 1240 ve 1320 yılları olarak kabul edilmektedir Yunus Emre’nin kişiliğini ve şiirlerini daha iyi anlayabilmek için yaşadığı devir hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir 
11 yüzyılın ortalarında Horasan’da kurulan Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun sınırları Anadolu’ya kadar dayanmıştı Bu dönemde Anadolu’ya hâkim bulunan Bizans İmparatorluğu, Türk tehdidinden kurtulmak için Haçlı seferleri düzenlemeye başladı Bu savaşlarda Selçuklular, Haçlılara üstün geldi ve Anadolu’yu fethettiler Bir süre sonra Büyük Selçuklu İmparatorluğu, yerini Anadolu Selçuklu Devletine bıraktı Haçlı seferleri bu dönemde de devam etti Bu savaşlarda Türkler başarılı oldularsa da, hem Anadolu harap oldu, hem de devlet ciddî şekilde zayıfladı 
Batıdan Haçlılar tarafından yıpratılmış olan Anadolu halkı, doğudan da Moğolların saldırılarına maruz kalmaya başladı Moğollar 1231 tarihinde Sivas’a kadar gelmiş, halkın pek çoğunu öldürmüş, ordu gelinceye kadar çekilip gitmişlerdi Bu saldırılarını zaman zaman tekrarlıyorlardı Moğol istilasıyla iyice yıpranan halk, devlet korumasının yetersizliği sebebiyle kendi beyleri etrafında toplandı Beyliklerin kuvvetlendiği ve birliğin bozulduğu bir süreç başladı Beylikler bir yandan birbirleriyle, bir yandan Moğollarla, bir yandan da Selçuklu Devleti’yle mücadele ettiler 
Sonuç olarak, istilalar, isyanlar ve yerleşme sıkıntıları ile çeşitli sosyal rahatsızlıkların ve iç huzursuzlukların boy gösterdiği bir manzara Anadolu’ya hâkim oldu Anadolu, Haçlı seferleri, Moğol akınları, çeşitli isyanlar ve saltanat kavgaları ile kaynayan bir kazan hâline geldi Yunus Emre’nin kişiliğini, şiirlerini, manevî dünyasını şekillendiren yaşadığı devir, çok karışık ve insanların büyük acılar çektikleri bir dönemdi 
Yunus Emre böyle bir devirde hayatını, fikirlerini ve çabalarını Anadolu’da birlik ve beraberliğin kurulmasına harcamıştır Tüm beylikleri gezmiş, onlara birlik olmanın önemini anlatarak büyük bir hizmet vermiştir Daha gençlik yıllarında, bilinmez sebeplerin dertlerini içinde biriktirmeye başlamıştır Derdi arttıkça, yalnızlık dostu, dertliler yoldaşı olmuştur Kimin derdi olsa ona gitmiş, derdini O'nunla paylaşmaktan garip bir zevk amıştır O, devamlı, Yaradan'a yalvararak dertlilerin derdine çareler aramıştır Anadolu halkı onu çok iyi anlamış, kendine yakın bulmuş ve bağrına basmıştır Bunun sebebi, Yunus’un halkın dertlerine, halkın gerçeğine yakın olmasıdır O, halkın diliyle halka yönelmiş bir hakikat şairidir O, en karmaşık, en derin hakikatleri bile halkın diliyle anlatmış, onları anlaşılır kılmıştır 
Yunus Emre, eserlerinde sevgiyi, hoşgörüyü anlatmıştır Bu iki konuyu Türk halkına en etkili şekilde anlatan, onları bu konularda eğiten tasavvuf büyüklerinden biridir O, hür fikirli, samimî, saf ve derindirŞiirlerinde gösteriş ve süsten uzak durmuştur İfadesi alabildiğine etkili ve kuvvetli; ancak dili çok sade bir Türkçe’dir Türk dilini seçmekle, Türk kültürüne büyük bir hizmet yapmıştır Anadolu'da millî edebiyatın doğmasına sebep olanlardan ve bu hususta en büyük rolü oynayanlardan birisidir 
Yunus, şiiri bir araç olarak görmüştür Şiirleri öğretici ve gerçekçidir Şiirlerinde, sanat yapmayı bir amaç olarak gözetmese de, hem halka en güzel şekilde hitap etmiş, hem de sanat dolu eserler vermiştir O sürekli, sade halktan en üst düzeyde kültürlü ve eğitimli topluluklara kadar herkese seslenerek, vermek istediği mesajları hedeflerine ulaştırmıştır Yollara düşmüş, şehir şehir, köy köy gezerek insanlara ulaşmış ve insanlara gerçekleri anlatmıştır Yunus, hitap ettiği insanların toplumdaki seviyelerine bakmadığı gibi, onları dinine, mezhebine, ırkına, rengine göre de ayırmamıştır İnsanlar arasında hiçbir ayırım gözetmemiştir Tüm insanlığı kucaklayan bir tutum izlemiştir O, ayrılıkçı değil; birlikçi, birleştirici bir insandır Tasavvufu şiirlerinde en ince ayrıntılarına kadar anlatmıştır Dilindeki sadelik, tasavvuf gerçeğinin halka ulaşmasını kolaylaştırmıştır .................


0