Cevaplar

2012-12-26T00:15:17+02:00

• Türk – İslam dünyasının siyasi lideri olma müca­delesi

• Fatih‘ten beri süregelen Hicaz su yollan meselesi

• Osmanlı ilerleyişini durdurmak için Memlükler’le Şah İsmail arasında ittifak yapılması

• Yavuz Sultan Selim‘in Baharat Yolu’nu ele geçirerek devleti ekonomik yönden güçlendirmek is­temesi

• Bu nedenlerle sefere çıkan Yavuz Sultan Selim, Memlûk Ordusu ile Mercidabık Savaşı‘nı (1516) yaptı. Savaşı Osmanlı Devleti kazandı.Bu savaşla;

• Suriye, Filistin ve Lübnan Osmanlı topraklarına katıldı.

• Bir yıl sonra Yavuz Sultan Selim orduları ile Sina Çölü’nü geçerek Mısır’a girdi. Memlûk ordusu ile yapılan Ridaniye Savaşı‘nı (1517) kazandı. Kahire’ye girerek Memlûk Devleti’ne son verdi.

Mısır Seferi’nin Sonuçları

• Memlûk Devleti sona erdi. Böylece Türk – İslam dünyasının liderliği Osmanlılara geçti.

• Suriye, Filistin, Mısır, Hicaz Osmanlı topraklarına katıldı. Osmanlı sınırları Kuzey Afrika’ya kadar ulaştı.

• Halifelik kurumu Osmanlılara geçti.

• Hicaz Emirliği Osmanlılara bağlandı.

• Baharat Yolu’nun denetimi Osmanlılara geçti.

• Venedikliler Kıbrıs için Memlüklar’e ödedikleri vergiyi Osmanlı Devleti’ne ödemeye başladılar.

1 5 1
2012-12-26T00:16:56+02:00

nedeni safevini desteklemeleri ve müslümanlık lideri gibi d

Mısır Seferi’nin Sonuçları Memlûk Devleti sona erdi. Böylece Türk – İslam dünyasının liderliği Osmanlılara geçti. Suriye, Filistin, Mısır, Hicaz Osmanlı topraklarına katıldı. Osmanlı sınırları Kuzey Afrika’ya kadar ulaştı. Halifelik kurumu Osmanlılara geçti. Hicaz Emirliği Osmanlılara bağlandı.Baharat Yolu’nun denetimi Osmanlılara geçti.Venedikliler Kıbrıs için Memlüklar’e ödedikleri vergiyi Osmanlı Devleti’ne ödemeye başladılar

 

1 4 1