Cevaplar

2012-12-26T09:33:55+02:00

Nil kıyısında ortaya çıkan bu uygarlık, başka uygarlıkları en fazla etkilediği halde, başkalarından en az etkilenen uygarlıktır. Mısır tarihi Nom (Nomos) adı verilen şehir devletlerinin kurulmasıyla başlar. Nomları birleştiren güçlü krallara “firavun” adı verilir. Firavunlar tanrının oğlu sayılmış ve onlar adına büyük piramitler yaptırılmıştır. 
Hititlerle Suriye toprakları yüzünden Kadeş Savaşı’nı ve Barışı’nı yaptılar (Savaş:M.Ö.1290 Antlaşma:M.Ö. 1280).JNOT: Kadeş Antlaşması tarihin bilinen ilk yazılı antlaşmasıdır.


Mısır bir ara Perslerin, Büyük İskender'in ve daha sonra Romalıların egemenliğine girmiştir.
Mısır sanatı dinsel bir nitelik taşır. Öldükten sonra dirilmeye olan inanç “mumyacılık” sanatını ortaya çıkarmıştır. Mumyacılık ise Mısır’da tıp biliminin gelişmesine neden olmuştur.
· Mısır’da tarım ürünlerinden alınan vergi matematiğin gelişmesini sağladı; 
· Nil nehrinin taşma zamanlarının hesaplanması, astronomi ve takvimi geliştirdi; 
· Nil sularının taşmasıyla bozulan arazilerin sınırlarının yeniden saptanması, geometrinin gelişmesine neden olmuştur. 
· Bugün kullandığımız Miladi ya da Güneş takvimini ilk bulanlar Mısırlılardır. (Bu takvim daha sonra Roma İmparatoru Julius Cesar ve Papa XIII. Greguar tarafından geliştirilerek bugünkü şekline sokulmuştur.)
· Mısırlılar Papirüs adı verilen bitkiden yapılan kağıda benzer bir nesne yapmışlardır.
· Hiyeroglif yazı (resim yazı) yazmayı başarmışlardır.

1 4 1
2012-12-26T09:45:10+02:00

Zamandizinsel olarak bakıldığında, Nil vadisinde sanat adına olup bitenler, eski Mısır uygarlığını öne çıkarır. O dönem dünyasının en güçlü iktidarı ve merkezi yönetimi, Nil'in suladığı bereketli topraklarda yaşamıştır.
Mısır sanatının günümüzdeki sembolü olan piramitler, Eski İmparatorluk döneminde inşa edilmiştir. M.Ö. 2600'lü yıllarda görülmeye başlayan piramitleri, 5 ve 4. bin yıllarını kapsayan Negade I ve Negade II dönemleri öncelemiştir.
Büyük mezar mimarisinin düşünsel kökenleri tartışmalıdır. Piramitlerin sadece mezar işlevi gördüğü konusunda görüşler bulunmaktadır. Bu mezarlar megalit mezarların ya da daha önceki prehistorik mezar tiplerinin görevini yaptığı öne sürülmüştür. Yine de piramitlerin, kendinden sonrakilerde olduğu gibi, dini inançların mimariye yansımasının tipik örnekleri olarak görebiliriz.
Mısır rölyef sanatı, 4. sülale zamanında, prenslerin ve asillerin mastabaları içinde bulunan tapınak hücrelerinde doğmuştur. 5. Sülale zamanında önde gelenlerin yaşamlarını betimleyen zengin rölyef serileri gerçekleştirilmiştir. 
Orta imparatorluk döneminde, dikilitaş dediğimiz obeliskler mimari öğe olarak görülmeye başlar. Bu dönemde piramitler sembolik mimari uygulamalar haline gelir.
Birkaç not daha:

Geometrik düzenlilikle, keskin doğa gözlemlerinin kaynaşımı, tüm Mısır sanatının özelliğidir. Mısır sanatı, sanatçının belirli bir anda görebileceği şeye değil, belirli bir kişiye veya yere ait olduğunu bildiği şeye dayanıyordu. Mısır üslubu, her sanatçının erginlik çağından itibaren öğrenmesi gereken, çok sıkı bir yasalar topluluğundan oluşuyordu. Mısır sanatı, üç bin yıldan uzun süren bir zaman içinde, çok az değişmiştir.Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/sanat/238024-misir-sanati.html#ixzz2G8rFmJqI

2 3 2