Cevaplar

2012-12-26T14:50:23+02:00
Kesir Problemleri 1.Yasin hikâye kitabının önce 1/3 ünü, sonra 1/6 sını okuyor. Yasin’in kitabının kaçta kaçı kalmıştır?
A-1/2 sini B- 2/18 ini C-1/6 sını D-1/18 ini

 

2. Muğla- Antalya arası 615 km dir. Yolun 2/5 ini otobüsle,1/15 ini ise bisikletle kalanını ise uçakla gitmek isteyen bir yolcu uçakla kaç km yol gidecektir?
A-400 B- 287 C-328 D-135 3. 5 sınıftan oluşan bir okulun 1/6 ü birinci Sınıf ,1/9 u ikinci sınıf, 2/6 sı üçüncü sınıf, 5/18 i ise 4 sınıf ve geri kalanı 5. Sınıftır. Bu okulda beşinci sınıfa giden öğrenci sayısı 24 olduğuna göre okul mevcudu kaç kişidir?
A-12 B- 192 C-216 D-84 4. 3/5 ile 1/10 nun toplamı 56 eden sayının kendisi kaçtır?
A-70 B- 80 C-60 D- 90 5. Ali ile Meltem akılda tutulan sayıyı bulma oyunu oynuyorlar. Ali aklımda tuttuğum sayının 4/6 sının 1/2 si 32 diyor. Meltem Alinin aklında tutuğu sayıyı hangi işlemle bulabilir?
A- 4/6 ile ½ yi toplar, sonucu 32 ye böler.
B- 4/6 dan ½ yi çıkarır.
C- 4/6 ile ½ yi çarpar, 32 yi çıkan sonucun payına böler ve bölümü 12 ile çarpar.
D- 4/6 ile ½ yi çarpar çıkan sonucun paydasını 32 ile böler, bölüm sonucunu pay ile çarpar. 6. Bir satıcı elindeki malların 2/8 ini 1. Gün, 1/ 16 sını ikinci gün satmıştır. Satıcının elinde malların kaçta kaçı kalmıştır?
A- 5/16 B- 2/16 C- 4/8 D- 11/16 7. Harçlığının 3/7 sinin 2/5 ini harcayan öğrenci harçlığının kaçta kaçını harcamıştır?
A- 6/35 B- 29/35 C- 25/30 D- 7/35 8. Bir yolcu treni 180 yolcu ile hareket etmiştir. Tren 1. gara geldiğinde yolcuların ¼ ünü, 2. gara geldiğinde ise yolcuların 5/12 sini indirmiştir. Tren yolculuğunu kaç yolcu ile tamamlamıştır?
A-60 B-120 C-45 D-240 9. Çalışkan ve israfı sevmeyen bir öğrenci almış olduğu çizgili defterinin 2/3 ünü Türkçe dersi için, geri kalanını ise sosyal bilgiler dersi için kullanmaktadır. Öğrenci sosyal bilgiler dersi için defterin kaçta kaçını ayırmıştır?
A-3/3 B-1/6 C-1/3 D-1/4   10. Bir boyacı evin 1/8 ini açık maviye, 1/ 2 sini bej rengine, geriye kalanını ise krem rengine boyuyor. Boyacı evin ne kadarını krem rengine boyamıştır?
A-2/ 8 B- 5/ 8 C- 3/8 D- 2/4   11. Aşağıdaki problemlerden hangisinde kesirlerde çarpma işlemini kullanmayız?
A- 2/4 ün 1 / 2 si 6 eden sayı kaçtır?
B- Bir ton kömürün 2 / 5 ini Kasım ve Aralık ayında, 1/6 sını ocak ayında yakan bir ailenin şubatta yakmak için kaç kg kömürü kalmıştır? C- Tarlasının 5/9 unun ¾ ünü buğday eken çiftçi tarlasının ne kadarını buğday ekmiştir?
D- 10 TL harçlığının 4/5 inin 1/ 3 ü ile simit alan öğrenci, simide kaç TL ödemiştir?
Cevap Anahtarı: 1.A 2.C 3.C 4.B 5.C 6.D 7.A 8.A 9.C 10.C 11.B
1 5 1