Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-26T14:58:00+02:00

Mercidabık Savaşı Memluklar ile Osmanlılar arasında 24 Ağustos 


1516 tarihinde gerçekleşen savaş. Safavi tehlikesini bertaraf ettikten sonra 


Yavuz Sultan Selim,


Memlûklara karşı büyük bir ordu hazırladı. 


Mısır Memlûk Sultanı Kansu Gavri, Osmanlı ordusunu 


Halep'in kuzeyinde karşıladı. (Mercidabık 


Kilis yakınlarına bir yerdir.) Ancak Mercidabık Savaşı Osmanlıların zaferiyle son buldu (24 Ağustos 1516).

Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim'in, 


Ortadoğu’da hakimiyetini genişletmesi;


Suriye


Filistin


Arabistan Yarımadası, Mısır ve Kuzey Afrika’nın doğusuna hakim Memlûklu Sultanı Kansu Gavri'yi (Kansuh el-Gûrî) harekete geçirip, tedbir almaya sevk etti. 23 Ağustos 1514’te, Çaldıran Meydan Muharebesi'nde, Yavuz Sultan Selim Hana yenilip kaçan İran Safevî hükümdarı Şah İsmail ile ittifâk kurdu. Yavuz Sultan Selim Han, haber alma teşkilâtı vasıtasıyla Şah İsmail-Kansu Gavri ittifakını öğrenince, Vezîr-i âzam Sinan Paşa'yı, kırk bin kişilik bir kuvvetle Safevîler üzerine gönderdi. Sinan Paşanın, Diyarbekir’e giderken, Fırat’ı geçmek için Memlûklar'dan izin isteyip de iznin verilmemesi ve Kansu Gavri’nin elli bin kişilik kuvvetle Halep’e gelmesi, harp sebebi sayıldı. Devrin âlimlerinden Zenbilli Ali Cemâli Efendinin fetvasıyla sefere çıkıldı. Yavuz Sultan Selim Han, dâhiyâne bir siyasetle, Mısır devlet adamlarının bir kısmını ve Suriye ahalisini, kendi safına almaya muvaffak oldu.

1 5 1
2012-12-26T14:58:09+02:00

osmanlı ile memlüklüler arasında oldu 1516 yılında kazanan osmanlı

1 4 1