Cevaplar

2012-12-26T15:02:36+02:00

yapılandıurılmış grid öğrencinin bilinç yapısındaki yanlış kavramları bilgi şemasındaki eksiklikleri ortaya koyan bir tekniktir. yaşa ve seviyeye bağlı olarak 9, 12, 16 kutudan oluşan bir tablo hazırlanır ve numaralandırılır. öğretmen cevapları gelişigüzel kutulara yerleştirir. kutular dolana kadar soru hazırlanarak kutulara dağıtılşır. öğrencilerden:

1- her sorunun cevabı için uygun kutunun bulunması istenir.

2- sorular uygunsa kutu numaralarının mantıksal sıraya dizilmesi istenir.
değerlendirme: soruların doğru cevabının uygun kutularda bulunması için şu formül kullanılır:

c1 = seçilen doğru kutu sayısı

c2 = toplam doğru kutu sayısı

c3 = seçilen yanlış kutu sayısı

c4 = toplam yanlış kutu sayısı

c1/c2-c3/c4=..... çıkan sonuç 1 ile toplanıp 5 ile çarpılır.

mantıksal sıraya koyma işlemi ile ilgili puanlama şöyle yapılır: öğrenciye her bir sıralamayı doğru yapıp yapmadığı sorulur cevap evetse 1 puan hayırsa 0 puan verilir. bu puanlar toplanır ve 5'lik sisteme çevrilir

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-26T15:04:29+02:00

alıntıdır.

YAPILANDIRILMIŞ GRİD
Yapılandırılmış grid tekniği 2004 yılında kabul edilen öğretim programları ile birlikte
ölçme-değerlendirme sistemimize girmiştir. İlk olarak Egan (1972) tarafından geliştirilen bu
teknik, tıp ve mühendislik alanlarında uygulanmış, son yıllarda ise fen eğitiminde bazı
araştırmacılar tarafından geliştirilerek kullanılmaya başlanmıştır. Bu teknik öğrencilerin
kavram yanılgılarını ve bilgilerinde bulunan eksiklik ve aksaklıkları ortaya çıkarmada
kullanılan bir tekniktir.
Yapılandırılmış Grid Tekniğinin Hazırlanışı:
Bu tekniğin hazırlanmasında öncelikle sorulacak sorular belirlenir. Daha sonra 9–12
veya 16 kutucuk içerisine her bir sorunun cevabı olabilecek resim veya ifadeler yerleştirilir.
Yapılandırılmış grid tekniğinin temel yapısını aşağıda yer alan şekille göstermişlerdir.
Şekil 1. Yapılandırılmış grid tekniğinin temel yapısı
Yapılandırılmış grid hazırlanırken kutucukların içerisine sorunun cevabı olabilecek
resimler yerleştirilebildiği gibi kavramlar, açıklamalar, formüller, doğru yada yanlış içeren
sözel ifadeler yerleştirilebilir. Yapılandırılmış gird örnekleri Ek 1 ve Ek 2’de sunulmuştur.
Kutucukların sayısı öğrenci seviyelerine göre faklılık göstermektedir. Bir sorunun cevabı
birden fazla kutucuk içerisinde olabilir. Grid hazırlandıktan sonra öğrencilerden grid için
hazırlanmış soruları cevaplamaları istenir.

7 1 7