Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-26T15:44:30+02:00

Bu sana gönderdiğim cevap çok yardımcı olacaktır anlayarak okumalısın ve beynine yerleştirmelisin.

alıntıdır.

SES TÜREMESİ

Tek heceli bazı sözcükler küçültme eki aldığında araya bir ünlü girer. Yine bileşen adların sonundaki ünsüzün ikizleştiği görülür. Aynı durum bu adların kimileri iyelik eki aldığında da görülmektedir. Buna "ses türemesi" denir. Bu durum "üreme" veya "ses artması" olarak da adlandırılır.

zan + etmek -> zannetmek,          af + olmak -> affolmak hak + ı -» hakkı      his + i -> hissi

bir-i-cik            az-ı-çık              dar-a-çık      sap-a-sağlam   güp-e-gündüz

ORNEK

Aşağıdaki seçneklerden hangisinde ses türemesi yoktur?

A) hissetmek                  B) gencecik                   C) reddolunmak                 D) minicik

ÇÖZÜM

"Hissetmek, reddolunmak" sözcüklerinde birleşik fiil oluşturulurken, "gencecik" sözcüğünde "genç" sözcüğünden yeni bir sözcük türetilirken sözcüklerin aslında olmayan sesler sözcüklere ilave edilmiştir. Böylelikle ses türemesi olmuştur. "Minicik" sözcüğünde türeme değil, ses düşmesi vardır.

 

0
2012-12-26T15:46:22+02:00

Ses türemesini sana örneklerle açıklayayım:

 

Bak şimdi, hani ''az'' kelimesi var ya... Ona -cık eki getirdiğinde; azıcık oluyor. O aradaki ''ı'' harfi türüyor yani. Birkaç örnek daha.

Genç + cik= gencecik

His+ etmek= hissetmek

af+ etmek= affetmek

 

 

gibi gibi. 

0