Cevaplar

2012-12-26T15:48:36+02:00

İç Göçün Nedenleri
-    Kırsal kesimde hızlı nüfus artışıyla toprakların bölünmesi ve ailelerin geçimini karşılayamaması
-    Toprağın erozyonla verimsizleşmesi
-    Makineli tarımın gelişmesi ve kırsal kesimde iş gücüne duyulan ihtiyacın azalması
-    Kırsal kesimde iş imkanlarının sınırlı olması
-    Kentlerde sanayinin gelişmiş olmasından dolayı iş imkanlarının ve gelir kaynaklarının fazla olması
-    Kentlerde eğitim, sağlık hizmetlerinin kırsal kesimden daha iyi olması
-    Deprem, heyelan, sel gibi doğal afetlerin meydana gelmesi
iç göçler daha çok Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinden, özellikle sanayileşmiş İstanbul, İzmir, Bucsa, İzmit, Konya, Gaziantep, Adana gibi merkezlere olmaktadır. Ayrıca göç eden nüfus genelde erkek ve genç nüfustur. Daha çok tarım dışı sektörlerde çalışırlar.

İç göçün sonuçları
-    Ülke nüfusunun dengesiz dağılması
-    Yatırımların dengesiz dağılması
-    Düzensiz kentleşme sonucunda sanayi tesislerinin kent içinde kalması ve altyapı hizmetlerinde (yol, su, elektrik, haberleşme) yetersizlikler görülmesi
-    Kentlerde işsizliğin artması ve aşırı nüfuslanmanın meydana gelmesi
-    Dışardan göç alan yerlerde (İstanbul, Ankara, izmir, Bursa vb.) erkek nüfus artarken, dışarıya göç veren yerlerde (Çorum, Kastamonu, Sinop) ise kadın nüfusunun artması
-    Göç veren yerlerde tarım alanlarının boş kalması ve hayvancılığın gerilemesi

1 1 1