Cevaplar

2012-12-26T16:00:33+02:00

1. Masallar nesir halk hikayeleri manzum,nesir karışıktır.
2. Masal olağanüstü olaylar ve kişiler üstüne kurulur,halk hikayeleri olayları ve kişileri ise hayattan,zamandan alınmıştır.
3. Masallarda aşk ,ölüm,hasret,yoksunluk ya da haksızlık temaları üzerinde fazla durulmaz.
4. Masalda milli ve dini motifler buunmaz,halk hikayelerinde ise milli ve dini motifler kiilerin sosyal durumlarını töre ve adetleri meşurdur.
5. Masal kişileri her çağda ve her yerde yaşayabilirHalk hikayelerindeki kişiler ise sosyal durumları ve kimlikleri ile az çok bellidir.
6. Çevre yönünden halk hikayeleri masallar gibi hayali mekanlarda değil az çok belli diyarlarda geçer.
7. Halk hikayesinin geçtiği zaman azçok tahir edilebilir.
8. Masalları köy ve kasabalarda masal anaları anlatırken halk hikayelerini ise hikayeci aşıklar anlatır.
9. Masalda hızlı ve kısa bir anlatım tekniği vardır. anlatılanın da kurmaca olduğu başından söylenir "bir varmış bir yokmuş" diye. Halk hikayesinde ise bir gerçeklik iddiası vardır. Var olan padişahla ya da dönemle ilişkilendirilir.

2 5 2
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-26T16:00:43+02:00


Masal İle Hikaye Arasındaki Benzerlikleri Ve Farklılıkları Nelerdir?

iki metinde de bir olay örgüsü kişiler zaman ve mekan unsurları vardır
iki metinden dönemin zihniyetini yansıtacak ip uçları bulabiliriz
Masallar sözlü gelenekten kaynaklanırmodern hikayeler yazılıdır
Masallardaki olaylar zaman ve mekan genellikle belirgin değildir
Hikayelerde bu unsurlar masala göre daha belirgindir.
Masallardaki kişiler genellikle "tip"tir.hikayedekiler ise "karakter"dir.
Masalların içinde kalıp ifadeler tekerlemeler yoğun bir şekilde kullanılır hikayede bunlar yoktur.
Masalların temel konuları vardır hikayede ise her konuda yazılabilir
Masalların yazarları belli değil yani anonimdir hikayede ise yazarları bellidir.
MAsallarda olağanüst kişiler ve olaylar vardır hikayelerde ise böyle bir durum görüşmez 

1 5 1