Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-26T16:21:09+02:00
Atla: kullan, ara Mezopotamya  Fırat · DicleAsuroloji · Sümeroloji İmparatorluklar / Şehirler SümerEridu · Kiş · Uruk · Ur
Lagaş · Nippur · Girsu Akad İmparatorluğuAkad · Mari Amurrularİsin · Larsa Babil İmparatorluğuBabil · Kalde Asur İmparatorluğuAsur · Nemrut
Horsabad · Ninova/Nineveh Elam İmparatorluğuSusa Kassitler
Hurriler / Mitanniler Kronoloji Mezopotamya tarihi Sümer (kral listesi) Asur Kralları
Babil Kralları
Hitit Kralları Dil Sümerce · Akkad dili Elam dili · Aramice Hurrice · Hititçe Mitoloji Enuma Eliş · Gılgamış Ziggurat · Nibiru Marduk · Asur-Babil dinleri

Mezopotamya (Yunanca Μεσοποταμία=Mesopotamia: 'ırmaklar arasındaki ülke'), Ortadoğu'da, Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölge. Mezopotamya günümüzde Irak, kuzeydoğu Suriye, güneydoğu Anadolu ve güneybatı İran topraklarından oluşmaktadır. Büyük bölümü bugünkü Irak'ın sınırları içinde kalan bölge, tarihte birçok medeniyetin beşiği olmuştur.[1]

Mezopotamya, medeniyetlerin beşiği olarak kabul edilir. Bereketli toprakları ve uygun iklim şartları nedeniyle çok eski zamanlardan beri yerleşmeye sahne olmuş ve birçok istilaya uğramıştır. Bilinen ilk okur yazar toplulukların yaşadığı bölgede birçok medeniyet gelişmiştir. Mezopotamya Sümer, Babil ve Asur gibi en eski ve büyük medeniyetlerin doğduğu ve geliştiği yerdir.

Hiçbir zaman Mezopotamya olarak anılan belirli bir siyasi mevcudiyet olmadığı gibi sınırları belirli bir idari bölge de değildir. Basit anlamda Yunan tarihçileri bu bölgeyi anmak için bu ismi anmışlardır.

0