Cevaplar

2012-12-26T16:28:05+02:00

Doğada kararlı bir çekirdeğe sahip atom sayısı oldukça azdır. Bir çekirdeğin kararlı olması, belli sayıda nötron ve protona sahip olması gerektiğini söylemiştik. Bu
sayıların dışına çıkıldığı zaman, çekirdekler kararsız bir yapı kazanırlar. Kararlı
hale gelebilmek için "radyoaktif ışımalar" * yaparlar bu tür çekirdeklere "radyoaktif çekirdek"ler denir.
Radyoaktif çekirdekler sihirli sayılardaki nötron ve proton ile tamamlanıncaya
kadar, bozunmaya uğrarlar. Radyoaktif bozunma sürecinde, çekirdekler alfa ( ), beta ( ) ve gama ( ) radyasyonlarından birini veya birkaçını yayınlıyarak kararlı
hale geçmeye çalışırlar.
Radyoaktif uranyum 238 çekirdeği, birçok radyoaktif bozunmaya uğrayarak, kararlı çekirdek haline dönüşür. Uranyum 238'in bozunma serisi Şekil 19.2'de verilmiştir.
R A D Y O A K T İ V İ T E 455
209
83
Bi
!
?
!
4
2
He,
16
8
O,
40
20
Ca ve
208
82
Pb
!
209
83
Bi
!
* Radyoaktif ısımalara kı-
saca "radyasyon" da den

0