Cevaplar

2012-12-26T16:29:25+02:00

Osmanlı İmparatorluğu'nda, padişah sarayında toplanan ve şimdiki Bakanlar kurulu gibi memleketin önemli işlerini gören, bu arada müracaat dilekçelerini de kabul ederek bir çeşit yüksek mahkeme vazifesi de gören kurumdur. Dîvân-ı Hümâyûn , Topkapı Sarayındaki Kubbealtı dairesinde toplanırdı. Kuruluşu, Orhan Gazi dönemindedir. Devletin ilk zamanlarında devlet işleri ya doğrudan doğruya padişahlar tarafından ya da sadrazamlar tarafından görülürdü. İstanbul'un alınmasından sonra, devlet işlerinin çoğalması, böyle bir divanın kurulmasını gerekli kılmıştır.

1 3 1
En İyi Cevap!
2012-12-26T16:37:29+02:00

Asil Üyeler: Padişah, Sadrazam, Kadıasker (Kazasker), Defterdar, Nişancı. Üyeler: Rumeli Beylerbeyi, Kaptan-ı Derya, Yeniçeri Ağası. (Üyedirler AMA onun Zaman'ın katılmazlar) Üye Nonlinear: Şeyhülislam (İhtiyaç olursa çağırılır üye degildir).

Divanı-ı Hümayun (Özet): Divana three Sınıf katılır. 
verilir.And; Seyfiye sınıfı , İlmiye sınıfı ve Kalemiye sınıfı . Seyfiye sınıfı: . Sadrazam, Kubbealtı Vezirleri, Yeniçeri Ağası, kaptani-ı Derya İlmiye sınıfı: . Kazaskerler Şeyhülislâm Kalemiye sınıfı: Nişancı, Defterdar, Reisülküttap.    bu olabilirmi 

1 5 1