Cevaplar

2012-12-26T17:13:13+02:00

1Not Mutlak degerin işareti “ | |” ile gösterilir

| +6 | = (+6)

|-9| = (+9)

|+12 | = (+12)

Örnekler
|-6 | >| +3 |

| -10 | = | +10 |

|+6|< |-12|

(-7)<( -2)


(-3) < (+3)

 

 


2Not: (+) pozitif ile (-) negatif toplamında direk çıkarılır yükü fazla olanın işareti konur .

ÖRNEKLER

(+96) +( -86) = ( +10)

(+3)+(+7)= (+10)

(-27 ) +( +15) = (-12)

(-2)+(-7)= (-9)

(-2)+(+5)=(+3)

 

3Not = aynı işaretlerin çarpımı (+) pozitif , farklı işaretlerin çarpımı ise (-) negatiftir.

(-7) x (-2) x (+3) = ?

(-2) x (+3) x (-4) x (-5) = ?


= (-6) x ( +20)


= (-120)

 

4

Not : aynı işaretlerin bölümü (+)’dır Farklı işaretlerin bölümü (-) dir

 

(+8) : (+2) = (+4)


(-20) : (+5) = (-4)


(-10) : (-5) = (+2)


(+30 ) : ( -6) = (-5)

 

0